فرنت لاین دفندرز خواستار لغو احکام فعالین حقوق بشر در ایران شد

نگام، حقوق بشر – فرنت لاین دفندرز، سازمان بین المللی حمایت از مدافعان حقوق بشر با ابراز نگرانی های جداگانه از احکام سعید شیرزاد، امیر (علی) امیرقلی، شاپور احسانی و هم‌چنین جعفر عظیم زاده، نرگس محمدی و آتنا دائمی فعالین حقوق کودکان، کارگری و حقوق بشر در ایران، خواستار اقدام فوری و لغو احکام حبس صادره برای آنان شد.

سازمان بین المللی حمایت از مدافعان حقوق بشر، فرنت لاین دفندرز، یادآور شد در سال ۲۰۱۳ و ریاست جمهوری حسن روحانی که با آزادی عده ای از زندانیان سیاسی و عقیدتی همراه بود، امیدی برای اصلاحات سیاسی در ایران زنده شد. با این حال، نقض حقوق آزادی بیان، تشکل، تجمع مسالمت آمیز و فعالیت های مدافعان حقوق بشر هم‌چنان ادامه دارد.

این سازمان مدافعان حقوق بشر، در بیانیه های خود تاکید کرد: “مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران ایرانی بازداشت، زندانی و در دادگاه های ناعادلانه محاکمه می شوند. این فعالین همچنان پیغام های تهدید به مرگ دریافت کرده و به طور خودسرانه بازداشت شده و از تودیع وثیقه آنان ممانعت بعمل می آید. بعلاوه، تحت نظارت سیستماتیک قرار داشته و خانواده های آنان مورد هدف قرار می گیرند. در بازداشت با آنان رفتار نامناسب شده و در سلول انفرادی نگهداری می شوند، از ملاقات با خانواده و دسترسی به امکانات پزشکی محروم بوده و تحت فشار مجبور به اعتراف اتهامات شان هستند.”

در این بیانیه‌ها، جزئیات فعالیت، اتهامات، پرونده و نحوه برگزاری دادگاه سعید شیرزاد، امیر (علی) امیرقلی و آتنا دائمی فعالین حقوق کودکان و هم‌چنین شاپور احسانی و جعفر عظیم‌زاده، فعالین حقوق کارگری و نرگس محمدی فعال حقوق بشر ذکر شده است.

در پایان، فرنت لاین دفندرز از حکومت ایران می‌خواهد در گام نخست فورا اتهامات و احکام حبس این فعالین را لغو کرده، در قدم بعدی تضمین کند که فعالین مدافع حقوق بشر بدون هیچ ترس و مزاحمتی قادر به انجام فعالیت های قانونی حقوق بشری خود هستند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: