علیرضا محجوب نایب رئیس WFTU شد

نگام ،کارگری _ معاون روابط بین‌الملل خانه کارگر از انتخاب علیرضا محجوب به عنوان نایب رئیس فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (WFTU) خبر داد.

«محمد حمزه‌ای» معاون امور بین‌الملل خانه کارگر در تماس با ایلنا از انتخاب علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر به عنوان نایب رئیس فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (WFTU) خبر داد.

به گفته حمزه‌ای، این انتخاب با رای نمایندگان چند ده میلیون کارگر جهان انجام شده‌است.

حمزه‌ای افزود: این انتخابات در هفدمین کنگره جهانی WFTU در دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد و محبوبیت محجوب در بین اتحادیه‌های جهانی، دفاع از حقوق کارگران و آشنایی با حقوق بنیادین کار سبب این انتخاب شده‌است.

معاون بین‌الملل خانه کارگر این انتخاب را به کارگران جهان و علی‌الخصوص کارگران شریف ایران تبریک گفت.

با دیگران به اشتراک بگذارید: