واکنش صریح علی جنتی به خبر دروغ پشت پرده استعفایش

نگام، سیاسی _ علی جنتی در پاسخ به خبر دروغ یک کانال خبری که از سوی یک آقازاده در خارج از کشور اداره می شود و ادعاهای دروغی درباره پشت پرده استعفای جنتی مطرح کرده بود واکنش نشان داد.
به گزارش دیده بان دولت علی جنتی در واکنش به پشت پرده خبر دروغ استعفایش نوشت :

متاسفانه در جمهورى اسلامى دروغگویى، افترا و بازى کردن با آبروى افراد و مسؤلان به صورت یک بیمارى واگیر در آمده وهیچکس نیز با آن برخورد نمی کند .

شبکه هاى مجازى بى هویت و بى نام و نشان نیز در این زمینه پیشتاز هستند و جریانات سیاسى نیز با انگیزه هاى خاص خود بدون تحقیق به این مسایل دامن میزنند .

از اینهمه بى تقوایى فقط به خدا پناه می بریم .

خداوند جمهورى اسلامى ایران را از شر این نا آگاهان نجات دهد.