ایران آماده مذاکره با ترکیه در زمینه حل مسائل منطقه می باشد

نگام ، بین الملل _ علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری ایران اعلام کرد، برای حل مسائل منطقه با ترکیه بعنوان یک دولت بزرگ آماده مذاکرات صمیمی می باشیم.

علی اکبر صالحی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت، بمنظور تامین ثبات در منطقه، آماده نشستن بر سر میز مذاکره با ترکیه و در عین عربستان سعودی می باشیم. می توانیم بدون نیاز به قدرتهایی که از ورای اقیانوس می آیند، مسائل منطقه را در جوی صمیمانه مذاکره بکنیم.

صالحی که در عین حال رئیس آژانس انرژی اتمی ایران نیز می باشد، در ادامه افزود، ترکیه و عربستان سعودی دو دولت بزرگ منطقه می توانند نقش بزرگی در منطقه ایفا بکنند. این نقش نه برای ایجاد تنش در وضعیت موجود، بلکه باید سازنده بوده و در راستای تاسیس امنیت ایفا بشود.

با دیگران به اشتراک بگذارید: