پایان دوقطبی « فتنه» و «ضدفتنه»

نگام ، سیاسی _ سرانجام خروجی رایی که از میان نمایندگان دیده شد، نشان داد که «تیغ فتنه» و «فتنه‌گر» خواندن اشخاص کاربرد سابق را ندارد

قانون-داوود حشمتی/مخالفان روحانی در این چند روز منتهی به جلسه‌رای اعتماد هر آنچه در توان داشتند برای تخریب گزینه‌های پیشنهادی رییس‌جمهور خرج کردند ولی در نهایت هر سه گزینه دولت برای وزارتخانه‌ها رای آوردند و هر سه نفر نیز از صبح سه‌شنبه تا عصر، متهم و مرتبط با «فتنه» معرفی می شدند. در این میان مهمترین مخالفت‌ها با دانش‌آشتیانی صورت گرفت ولی همه ملت مشاهده کردند که انتقادهای تند نقوی حسینی و سایر نمایندگان هم نتوانست مانع از رای دادن مجلس به او شود. جلسه صبح و عصر مجلس در۱۱ آبان چه در کلام موافقان چه در کلام مخالفان پر بود از واژه «فتنه» و «فتنه‌گری»! اما سرانجام خروجی رایی که از میان نمایندگان دیده شد، نشان داد که «تیغ فتنه» و «فتنه‌گر» خواندن اشخاص کاربرد سابق را ندارد.
مشخص بود که مخالفان این وزرا تمام سرمایه را بر روی ایجاد دو قطبی «فتنه» و «ضد فتنه» متمرکز کرده بودند. نه از داخل مجلس که حتی از چند روز قبل و در رسانه‌های این جریان خاص می‌توانستیم حربه آنها را مشاهده کنیم.
البته در مورد وزیر پیشنهادی ارشاد علاوه بر نوشتن نامه‌ای به وزیر وقت اطلاعات در سال ۸۸ و دفاع از معترضان، سوابق امنیتی نیز به‌عنوان عامل مکمل در مجلس فریاد زده شده، تا مجلس به او رای ندهد، اما آنچه اتفاق افتاد شکستی سخت برای کل اصولگرایان بود.
نهایت وزن آراء آنها را هم می توان در رای منفی دانش آشتیانی دید. ۱۱۱ رای منفی به دانش آشتیانی رای کمی نیست و بیش از یک سوم مجلس را شامل می شود. اما این حد نهایت آنهاست و نشان می‌دهد در موارد دیگر نمی‌توانند این مقدار رای پشت سر خود جمع کنند.
با این حال جا دارد یادی کنیم از مدعیان که بعد از رای مجلس به «کدخدایی» بهارستان را «انقلابی‌تر» از مجلس قبل خوانده بودند. برخی از این افراد معتقد بودند که ایراد اصلی به قوه قضائیه وارد است که «چرا دانش آشتیانی الان در زندان نیست؟ و به عنوان وزیر معرفی می شود؟» ولی همین افراد پس از رای مجلس به کدخدایی نوشتند: «انتخاب پرقدرت کدخدایی به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان، این پیام را مخابره کرد که مجلس دهم، حتی از مجلس نهم نیز انقلابی تر است.»
این جریان تلاش می‌کنند تا به شورای نگهبان نیز خط دهی‌ کنند تا آرزوهای آنها را برای ورود به انتخابات فراهم کند. آنها درحالی که ژست‌های اکثریت بودن می گیرند، به خوبی می‌دانند که در اقلیت محض قرار دارند. از همین روست که مکنونات قلبی خودشان را در قالب نوشتارها (و بدون اینکه بخواهند) برملا می‌کنند و می‌نویسند: «اصرار آقای دانش آشتیانی بر حفظ مواضع خود، یعنی تبری نجستن او از فتنه ۸۸، به معنی این است که رای آوری او، امکانات وزارت آموزش و پرورش را تبدیل به تاسیسات فتنه‌ای دیگر خواهد کرد. می‌طلبد که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کسانی که یک فعال فتنه را به عنوان وزیر به مجلس معرفی می‌کنند و همچنین کسانی که او را صالح تشخیص داده و رای اعتماد می‌دهند، تاملی دوباره کند.»
به باور ما رای مجلس به هر سه وزیر (به ویژه دانش آشتیانی) وزن کشی جریان‌های درونی مجلس به حساب می‌آید. وزن کشی که در گذشته هم تا حدی مشخص بود. این همان رایی است که دهقان در برای نایب رئیسی مجلس کسب کرد. اما مهمتر از آن وزن‌کشی در ترازوی «فتنه‌گر» خواندن اشخاص بود. اگر حاجی بابایی و دهقان توانسته بودند برای نایب رئیسی مجلس نزدیک به ۱۲۰ رای کسب کنند، دو قطبی «فتنه» و «ضدفتنه» تنها صدویازده رای اعتبار داشت.

با دیگران به اشتراک بگذارید: