همه چیزمان مقدس است ؟!

امروز پنج شنبه است و اگر اتفاق نادری نیفتد، احتمالا فردا هم جمعه خواهد بود!. البته در این حصار خیلی فرقی بین روز های هفته نیست، چرا که جمعه می تواند شنبه باشد و شنبه می تواند، سه شنبه یا پنج شنبه یا هر کدام از دیگر روز های هفته باشد. اصولا در این جا هر روز هفته می تواند یک روز دیگر باشد به گونه ای که هر روز می تواند آن روز دیگر بوده و آن روز دیگر نیز می تواند آن روز باشد. من که نفهمیدم چه نوشتم اگر شما متوجه شدید برای خودتان توضیح دهید.
در این مکان مقدس، ببخشید آخر از بس این کلمه ی مقدس را به کار برده ایم، در همه جا و برای همه چیز، در این جا نیز من با استغفار به درگاه حضرت باری، به کار بردم. خدا بر من خواهد بخشید؟ شما چه فکری می کنید؟! ببینید، باید به من حق بدهید. آخر در این مرز و بوم به دنبال هر چیزی یک کلمه مقدس آورده اند. مثلا، زمین مقدس، زمان مقدس، آدم مقدس، شهر مقدس، نظام مقدس،کلام مقدس، انقلاب مقدس؛ و در جاهای دیگر، گاو مقدس، الاغ مقدس، میمون مقدس، کشیش مقدس، روحانی مقدس، خانم اقدس یا مقدس و … حالا احتمالا شما به بنده حق خواهید داد که از این قلم نیز کلمه مقدس را برای زندان هم تراوش کند.
البته اگر کمی توجه کنید، این مکان نیز می تواند مقدس باشد چرا که، آدم هایی که زمانی مقدس بودند و حالیه نامقدس شده اند، در این مکان، یعنی زندان یا همان اندرزگاهی که حضرات می گویند، دوباره مقدس می شوند و راهی بیرون خواهند شد تا در شهر مقدس، کشور مقدس و در همراهی با ملت مقدس، مسئولان مقدس، دوباره نامقدس شوند و باز روزی از نو و روزگاری از نو. بیایند در این مکان و باز بشوند و بعد بروند و باز بیایند. بروند. بیایند. بروند. بیایند و الی آخر … در نهایت امر مقدسین به این نتیجه برسند که این تو بمیری آن تو بمیری ها نیست. و با طناب مقدس، یا تفنگ و تیر مقدس، او را، یا تو را راهی کنند به جهنم مقدس یا بهشت مقدس.
اما اگر بخواهم آن چه را در پاراگراف اول مطلبم آوردم توضیح بدهم، این مهم است که برای زندانی ایام هفته با هم فرقی نمی کند. چرا که او هر روز بیدار می شود، که گمان نکنم بیدار شود؟! می خورد. دوباره می خوابد و باز و باز.
لذا روز ها و ماه ها و سال ها برای او فرقی نمی کند. اگر باور ندارید می توانید بیایید و تجربه کنید.” تا سیه روی شود هر که در او غش باشد”. خب این هم از زندان مقدس تا بعد ببینیم چه پیش خواهد آمد. در همین حال و هوا بودم که یکی از بچه ها که کُرد، لُری است!! فریاد زد: برارم حسین شام چی درم؟!.

با دیگران به اشتراک بگذارید: