احمدی نژاد : هیچ دخالتى در انتخابات نخواهم داشت

نگام، سیاسی _ محمود احمدی‌نژاد: هیچ دخالتى در انتخابات نخواهم داشت.

به گزارش نگام محمود احمدی نژاد در قبال احتمال حضور خود و همفکرانش در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و شوراها واکنش نشان داده و در این اظهاراتی که داشته که ذیلا به آن اشاره می شود :

هیچ دخالتى در انتخابات نخواهم داشت.

بارها تاکید شده بود ارزش کارهای تبیین را با مباحث انتخاباتی پایین نیاوریم.

کار تبیین را حتی اگر تنها هم بمانم با قوت ادامه خواهم داد.

اگر دوستانی می خواهند در کارهای انتخاباتی آتی شرکت کنند در شوراها حضور نداشته باشند.

بنده گفتم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها “با هیچ مدلی” حضور نخواهم یافت.

نه خودم و نه نزدیکانم که برای آنها احترام هم قایل هستم برنامه ای برای انتخابات آتی نداریم.

البته اگر کسی می خواهد وارد شود توصیه می کنم این کار را نکند.

سفرها بعد از محرم و صفر ادامه خواهد یافت.

با دیگران به اشتراک بگذارید: