چاووش اوغلو: هیچ کس برتر از قانون نیست

نگام ، بین الملل _ مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در رابطه با بازداشت شدن برخی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلقها و اغاز تحقیقات قضایی از انان اظهار داشت:” هرکس باید مطابق قانون رفتار کند. اینها دانسته دامنه کار را به اینجا کشاندند. هیچ کس برتر از قانون نیست.”
وی با بیان اینکه “در اسپانیا هم شهردار یک شهر به دلیل نرفتن به دادگاه بازداشت می شود”، اظهار کرد:”این موضوع در همه کشورها به همین صورت است.”

به گزارش خبرگزاری آناتولی وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد:” آنها برتر از قوه قضاییه ترکیه نیستند. آنها برتر از قوانین مصوبه مجلس هم نیستند. اگر روسای احزاب دیگر برای پاسخگویی به دادگاه می روند اینها نیز باید بروند. قوه قضائیه به صورت مستقل حکم خود را میدهد. در پاسخ به واکشنها اروپائیان مایلم به گویم همین امروز در اسپانیا شهردار یک شهر به دلیل عدم رفتن به دادگاه بازداشت شده است. در تمام کشورهای جهان وضع بر همین منوال است. ”

وی خاطرنشان کرد که حزب دمکراتیک خلقها باید از گروه تروریستی پ.ک.ک ابراز دوری کنند.

چاووش اوغلو افزود:” در درون ساختمان مجلس اروپا و دیگر نهادهای ان نمایشگاه افتتاح می کنند. این یعنی اینکه بسیاری از کشورهای اروپایی در خصوص پ.ک.ک سکوت کرده اند. در چنین شرایطی تلاش اروپایی ها برای دادن درس دمکراسی و اصل برتری حقوق به ترکیه غیرقابل قبول است.”

با دیگران به اشتراک بگذارید: