دوربین هایی که بی موقع عکس میگیرند

نگام، ورزشی – عباس جدیدی نماینده شورای شهر این عکس را در کنار پیکر منصور پوحیدری گرفته است.

عکسی که ظاهرا مربوط به پیش از وفات منصورپورحیدری است و او در کما به سر می برد

واقعا برای مطرح شدن و مردمی شدن نیاز به این حرکارت زشت و ناپسند است؟ از نماینده شورای شهر تهران انتظار چنین رفتار زشت و ناپسندی نمیرفت که در آخرین ساعات زندگی منصور پورحیدری در کنار جسم بی جان وی حاظر شود و عکس یادگاری برای جلب توجه دیگران بگیرید

آقای جدیدی برای همرنگ شدن با مردم و مردمی شدن نیاز به عکس ها و ژست های های شما نیست شما به فکر خدمت به مردم در شورای شهر باشید تا در ذهن مردم جاودانه بمانید.

تختی ها پوریاولی ها نه دوربین داشتند نه عکس ولی تا ابد نامشان جاودانه است.

 

636641_944

 

عکسی که قسمتی از آن برای احترام به «پدراستقلال» و خانواده اش پوشانده شده است.

با دیگران به اشتراک بگذارید: