آزار جنسی، خطری در کمین کودکان!

این روزها به دلیل اتهاماتی که علیه یک شخص شناخته شده در رسانه ها مطرح شده ، موضوع آزار و اذیت جنسی کودکان نگرانی هایی را پدید آورده است.

 بدون ورود به محتویات پرونده و قضاوت در مورد این شخص ،که باید قاضی در باره آن قضاوت کند، از زاویه تربیتی نکاتی را در خصوص آزار جنسی کودکان مطرح می کنم. توجه به این نکات برای همه پدر و مادرها مفید است.

کودکان به دلیل موقعیت سنی ، از همه خطراتی که در کمین آنها است آگاهی ندارند و به همین دلیل باید از سوی خانواده، قانون و دولت مورد حمایت ویژه قرار گیرند.

کودکان به دیگران بخصوص به مربی و معلم و سرپرست اعتماد می کنند و دقیقا از همین نقطه آسیب می بینند. اگر فکر می کنید که فرزند پسر شما به دلیل پسر بودن کمتر در معرض آسیب های اجتماعی است، اشتباه می کنید.

اگر فکر می کنید به دلیل مذهبی بودن خانواده، حادثه ای شوم فززند شما (دختر یا پسر) را تهدید نمی کند بیش از حد خوش بین هستید.

آماری از کودکان آسیب دیده از آزار جنسی در دست نیست و بسیاری از کودکان از ترس، اذیت و آزارهای جنسی را فاش نمی کنند. به جای درگیر شدن در بحث آمار و بود و نبود آسیب های اجتماعی که محل مناقشه است، نکاتی در مورد پیشگیری از آزار جنسی کودکان را یادآوری می کنم.

این که هر روز صبح به کودک خود بگوییم: “مواظب خودت باش! ” کافی نیست. ما به عنوان پدر و مادر باید بدانیم دقیقا چه خطراتی در کمین فرزندانمان است و در باره این خطرات به صورت روشن با بچه ها گفت و گو کنیم.

همانگونه که عبور از عرض خیابان را به کودک خود آموزش می دهیم، باید در مورد آسیب های اجتماعی به فرزند خود آگاهی بدهیم.

اذیت و آزار جنسی کودکان در همه جوامع از پیشرفته تا عقب مانده رایج است.

این حرف که چنین مسایلی در خانواده ما بی سابقه است، باعث مصونیت فرزندان ما نمی شود. خانواده ها معمولا به کودکان خود در باره صحبت کردن با غریبه ترسناک و “بچه دزد” هشدار می دهند.

اما شیوه های سوء استفاده از کودکان اغلب پیچیده تر است. ما خیلی کم در باره پدوفیلیا صحبت می کنیم. پدوفیلیا (pedophilia)، نوعی ناهنجاری یا عادت جنسی است که علامت آشکار آن ابراز علاقه شدید به کودکان است. این ناهنجاری در همه جوامع از پیشرفته تا عقب مانده دیده می شود.

شخص پدوفایل ممکن است پیر یا جوان، مرد یا زن، ثروتمند یا فقیر، تحصیلکرده یا بیسواد و کم سواد باشد، اکثر پدوفایل ها مرد هستند زیرا پدوفیلیا با نوعی قدرت نمایی همراه است. پدوفایل ممکن است به جنس موافق یا مخالف خود تمایل نشان دهد. برخی پدوفایل‌ها (pedophile) با کودک رابطه جنسی برقرار می کنند، اما عده ای بدون رابطه جنسی از طریق لمس و کلام ارضا می شوند.

بیشتر کسانی که دست به سوء استفاده جنسی از کودکان می‌زنند، آشنای کودک و مورد اعتماد خانواده محسوب می شوند.

اصل اساسی در پیشگیری از خطر این است که کودک بدون ترس از توبیخ و تنبیه با والدین خود صحبت کند و اطمینان داشته باشد که پدر و مادر در همه حال از او حمایت می کنند.

به کودکان خود -دختر و پسر- آموزش بدهیم که هیچکس چه غریبه و چه آشنا حق ندارد، قسمت های حساس بدن او را لمس کند و به فرزند خود بگوییم در صورتی که با این مساله روبرو شد، فریاد بزند و در اولین فرصت والدین را مطلع کند.

به فرزند خود تاکید کنیم که دعوت هیچ آشنا و یاغریبه ای را برای سوار شدن در خودرو شخصی یا رفتن به مکان خلوت را نپذیرد.

اجازه ندهیم فرزند ما ساعتها در خانه همسایه بماند و یا شب بدون حضور ما در خانه بستگان بخوابد.

اگر قرار است فرزند ما با دوستان یا از طریق مدرسه به مسافرت و اردو برود، در باره جزییات برنامه از جمله محل اسکان، کیفیت خوابگاه، صلاحیت سرپرستان اردو و… پرسش و تحقیق کنیم.

به فرزند خود یاد بدهیم که در مقابل پیشنهادهای غیر معمول با قاطعیت نه بگوید.

ما به عنوان پدر و مادر باید مراقب تغییر رفتار کودک خود باشیم و علت این تغییر رفتارها را با خوش خیالی به فشار درس و یا سرماخوردگی و مسایل خیالی دیگر تقلیل ندهیم.

اگر کودک ما ناگهان پرخاشگر و عصبی شده، اگر فرزند ما مدتی است گوشه گیر شده و حواسش پرت و غرق در تخیل است. اگر در چهره او آثار شرم و گناه می بینیم و هربار نگاهش را از ما می دزدد. اگر یکباره دچار افت تحصیلی شده و یا خواب و اشتهایش ناگهان مختل شده است… ممکن است مورد آزار جنسی قرار گرفته باشد.

اگر همه ما هشیار باشیم و صورت مساله را بشناسیم، کار پدوفایل ها بسیار دشوار می شود.

نکته مهم تر این است که در مکان های ورزشی، آموزشی، اردوها، سفرهای داخلی و خارجی، مدارس شبانه روزی و… رفتار مربیان ومعلمان تابع پروتکل های تصویب شده باشد و بر اجرای این پروتکل ها نظارت دقیق صورت گیرد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: