کارگران معدن طزره در محل کارشان تجمع کردند

نگام ، کارگری _ بیش از ۵۰۰ کارگر معدن ذغال سنگ طرزه صبح امروز در اعتراض به معوقات مزدی خود مقابل ساختمان اداری این معدن در شاهرود تجمع کردند.

کارگران معادن ذغال سنگ طزره با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: بیش از ۵۰۰ نفر از همکاران شیف صبح آن‌ها در محوطه این واحد معدنی تجمع صنفی برپا کردند.

این کارگران افزودند: بیش از هزار کارگر هستیم که چهارماه است مزد پرداخت نشده طلبکاریم و تا این لحظه با وجود برپایی چند نوبت اجتماع صنفی و مراجعه به مسئولان مربوطه هیچ تغییری در شرایط ما ایجاد نشده است.

طبق اظهارات کارگران طزره، کارفرما در تجمعات قبلی با حضور در جمع معترضان به آنان وعده داده بود که در صورت تامین مالی بخشی از طلب مزدی آنها را پرداخت خواهد کرد اما ظاهرا چون خریداران ذغال سنگ هنوز به تعهدات مالی خود در برابر کارفرما عمل نکرده‌اند هنوز آنها بستان‌کارند.

کارگران معدن طزره با یادآوری اینکه محل کار آنها یکی از معادن البرز شرقی محسوب می‌شود، افزودند: در حال حاضر بابت دستمزد تیر ، مرداد، شهریور و مهر ماه طلبکارند این در حالی است که کارگران دستمزد خرداد ماه خود رابا تقریبا چهار ماه تاخیر در پنجم مهرماه دریافت کرده اند و ماه جاری هم خبری از پرداخت دستمزد خرداد ماهمان نیست.

همچنین به نقل از کارگرانی که در اجتماع صنفی امروز شرکت دارند از قرار معلوم با وجود آنکه مدیر معدن منطقه طزره در جمع معترضین حاضر شده و وعده پی گیری مطالبات آنان را داده است اما همچنان اعتراض صنفی کارگران ادامه دارد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: