رفع حصر به شرط «عدم فعالیت سیاسی» پذیرفته نیست

نگام ، سیاسی _ اینکه بگویند ما حصر شما را برمی‌داریم؛ به شرط اینکه فعالیت سیاسی نکنید، نزد عقلای قوم پذیرفته شده نیست. در موضوع حصر دولت مستقر دخالتی نداشت و برای همین هم نمی‌توان در این زمینه نظر داد. کسی را نمی‌توان از حقوق مشروع، قانونی و ذاتی او باز داشت. اگر قرار باشد برای فردی در کشور محدودیتی اعمال شود، باید طبق قوانین و مقررات باشد .

محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: «اینکه بگویند ما حصر شما را برمی‌داریم؛ به شرط اینکه فعالیت سیاسی نکنید، نزد عقلای قوم پذیرفته شده نیست.»

او در ادامه افزود: «در موضوع حصر دولت مستقر دخالتی نداشت و برای همین هم نمی‌توان در این زمینه نظر داد. کسی را نمی‌توان از حقوق مشروع، قانونی و ذاتی او باز داشت. اگر قرار باشد برای فردی در کشور محدودیتی اعمال شود، باید طبق قوانین و مقررات باشد.»

به گزارش کلمه، عطریانفر این سخنان را در واکنش به حرف‌های محمدرضا باهنر گفت که چندی پیش عنوان کرده بود به میرحسین موسوی پیغام داده است اعلام کند در صورتی که آزاد شود تا سال‌ها فعالیت سیاسی انجام نخواهد داد، اما گویا وی نپذیرفت.

اظهارنظری که توسط میرحسین موسوی تکذیب شد. میرحسین موسوی که از طریق روزنامه و نیز در ملاقات دیروز از جزئیات این ادعاها مطلع شده بود ضمن تکذیب دریافت هر گونه پیغام از سوی آقای باهنر گفته بود: «یکی از مهمترین پوسترهای طراحی شده از انقلاب مشروطیت تاکنون پوستر دروغ ممنوع، بود که در سال ۸۸ همه جا دست در دست مردم می‌چرخید. خوب است آقای باهنر هر موقع قصد سخنرانی یا مصاحبه دارد به پیام آن پوستر برآمده از مردم فکر کند.»

حال محمد عطریانفر هم در این باره در گفت‌و‌گو با ایلنا گفته است: «اینکه بگویند ما حصر شما را برمی‌داریم؛ به شرط اینکه فعالیت سیاسی نکنید، نزد عقلای قوم پذیرفته شده نیست. اگر متولیان حصر به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ادامه کارشان به مصلحت و صواب نیست، حداکثر می‌توانند انتظار داشته باشند آقای کروبی و آقای موسوی پس از رفع حصر کار مغایر با قانون نکنند. فعالیت سیاسی و اجتماعی از اختیارات ذاتی وقانونی هر شهروند ایرانی است.

فکر می‌کنم موضوع حصر براساس تجارب پیشین، بیش از این نباید طولانی شود. علی‌القاعده باید این مسئله زود‌تر مرتفع شود.»

محصوران همواره در طول انتخابات و پس از آن بر تمکین حاکمان به قانون تاکید داشته‌اند و بازگشت به قانون و اجرای بی‌تنازل آن از اصلی‌ترین شعارهای آنان و قانون‌شکنی مجریان و ناظران انتخابات از جمله اعتراضات آنان است.

این در حالیست نزدیک به ۲۱۰۰ روز است که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بدون هیچ حکم قضایی در حصر غیرقانونی به سر می‌برند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: