گوش شنوایی برای شنیدن مشکل کارگران ساختمانی نیست

نگام ، کارگری _ یک فعال صنفی کارگران ساختمانی می‌گوید از آنجا که هیچ گوش شنوایی برای شنیدن و درک مشکلات بیمه‌ای کارگران ساختمانی وجود ندارد، انجمن های صنفی کارگران ساختمانی قصد دارند در این خصوص با نمایندگان مجلس گفتگو کنند.
«اکبر شوکت» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: بیش از ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی منتظر هستند که تامین اجتماعی آنها را بیمه کند اما بی توجهی سازمان تامین اجتماعی و در کنار آن تعیین سهمیه بندی برای بیمه کارگران ساختمانی موجب شده که نارضایتی کارگران ساختمانی افزایش یابد.

شوکت سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی را یک روند ناصواب دانست و افزود: دولت امسال وعده داده که ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی را بیمه کند اما تاکنون به وعده‌ اش عمل نکرده و همین موضوع موجب شده است تا فشار روانی زیادی به کارگران وارد شود.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در ادامه با تاکید بر اینکه وزارت کار در گذشته به تعهدات خود در این خصوص پایبند نبوده است، تصریح کرد: مسئولان این وزارتخانه قبلا تعهد داده بود که امورات بیمه‌ای کارگران ساختمانی را به انجمن‌های صنفی واگذار کند اما علی رغم تلاش‌هایی که از سوی انجمن صنفی شد این تلاش‌ها عقیم ماند.

شوکت افزود: دولت، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باید در خصوص بیمه کارگران ساختمانی تکلیف خود را روشن کنند. از این رو ضرورت دارد که تصمیم واحدی در جهت منافع کارگران ساختمانی که از آسیپ پذیرترین اقشار کارگری هستند اتخاذ شود.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در پایان افزود: انجمن‌های صنفی قصد دارند از طریق نمایندگان مجلس اعتراضات خود را پیگیری کنند چرا که به خوبی متوجه شده‌اند هیچ گوش شنوایی برای شنیدن و درک مشکلات بیمه‌ای آنان وجود ندارد.