عزت الله ضرغامی، ریاست پیشین صدا و سیما :برجام اجرا نشده است / مسئولان سخنگوی نیابتی آمریکا شده اند

نگام، سیاسی _عزت الله ضرغامی، ریاست پیشین صدا و سیما :برجام اجرا نشده است / مسئولان سخنگوی نیابتی آمریکا شده اند

جناب آقای ضرغامی خانه ای را که شما همفکران بدون مغزتان طی مدت چند سال از پای بست ویران کرده اید، به این زودی نمیشود آباد کرد .

مردم ایران عاشق تحریم نبودند و این هدیه شوم هم در یک شب بر مردم تحمیل نشد که بشود یک شبه آن را از بین برد و کامل اجرایش کرد ، پس این مغلطه ها و این ادبیات را بگذارید برای اهلش ، که همان اطرافیان خودتان هستند .

دلنگران رسیدن صدایتان به مردم ایران نباشد چون کسی دیگر به این نوع حرف های تبلیغاتی و مظلوم نمائی ها و دلسوزی های از دور خارج شده توجهی نمیکند .

اگر نگران رسیدن صدایتان به درون آمریکا هستید هم زیاد به خودتان زحمت ندهید ، چون همفکرانتان در کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل یا همان ای پک American Israel Public Affairs Committee))، سالهاست که در راستای منافع شما دارند فعالیت میکنند و یا للعجب که دیدگاه افراد کمیته آی پک و شما در ضمینه مذاکرات و گفتگوها آنچنان هماهنگ و مشابه است که در بعضی از بیانات یک “واو” هم تفاوت ندارد و صد البته در این راه شما و دوستانتان بخش عظیمی از سناتورهای جمهوری خواه گنگره را به همراهتان دارید .

شما و آن رئیس جمهور محبوبتان که خیلی نظرش نزدیکتر بود، همانقدر که نفت و نان را به سر سفره مردم آوردید کافی است ، خواهشا دیگر زحمت نکشید، چون مردم دارند تاوان پسمانده همان نانی را که شما در دامانشان نهادید پس میدهند .

در پایان این ضرب المثل به ذهن خطور میکند :

یک دیوانه سنگی را به چاه می اندازد که صد عاقل نمیتوانند آنرا دراورند .

سید ضیا خلیلی