مظنونین حمله تروریستی مقابل ایستگاه قطار آنکارا در برابر دادگاه قرار گرفتند

نگام ، بین الملل _ مظنونین حمله تروریستی ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵، در مقابل ایستگاه قطار آنکارا که ۱۰۲ قربانی گرفت برای اولین بار در برابر دادگاه قرار گرفتند

به گزارش ت رت فارسی برخی از مظنونین با مجازات ۱۰۱ بار حبس ابد با اعمال شاقه محاکمه می شوندو

برخی نیز به جرم “عضویت در سازمان تروریستی داعش” با ۲۲.۵ سال زندان مورد محاکمه قرار می گیرند.

در این میان ۱۰ تن از وکلای مظنونین از دعوی کنار کشیده اند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: