جزئیاتی از احکام صادر شده برای تخلفات محمود احمدی‌نژاد و برخی اعضای دولتش

نگام، سیاسی _ احکام صادر شده برای احمدی‌نژاد فراتر از سه حکم است.

به گزارش روزنامه اعتماد به نقل ازمحمود صادقی:

با رقم کلی تخلفات ایشان و دولتش ۴٨ هزار میلیارد تومان بود و این سه حکم بخشی از این مجموعه بزرگ است.

احکام ریز و درشتی در دیوان محاسبات علیه اجزای دولت سابق و شخص رییس دولت صادر شده و قطعی است. به این معنا که در سیستم خود دیوان رفت و برگشت کرده و بعد از صدور رای طرف‌هایی که محکوم شده‌اند دفاع کرده‌اند و در محکمه دیوان این آرا قطعیت پیدا کرده است.

سیستم دیوان محاسبات هم به گونه‌ای است که قوه اجرایی دارد و می‌تواند خود آرایش را اجرا کند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: