سطل مهربانی برای زیر خط فقرهایی که اشکنه هم نمی توانند بخورند ، روبروی دفتر امام جمعه مشهد

photo_2016-11-08_11-02-12

 

سطل مهربانی برای زیر خط فقرهای که اشکنه هم نمی توانند بخورند ، روبروی دفتر امام جمعه مشهد

زیر خط فقر اینجا صف کشیدند مردمان … هی اضافه می شود جمعیت محتاج نان

با دیگران به اشتراک بگذارید: