عملیات هوایی نیروهای مسلح ترکیه در شمال عراق

نگام ، بین الملل _نیروهای امنیتی ترکیه در مناطق کوهستانی استان تونجلی و منطقه زاپ در شمال عراق عملیات هوایی ترتیب دادند

به گزارش خبرگزاری آناتولی نیروهای امنیتی ترکیه در مناطق کوهستانی استان تونجلی و منطقه زاپ در شمال عراق عملیات هوایی ترتیب دادند.

در منطقه زاپ پناهگاه متعلق به سازمان تروریستی پ ک ک و انبار اسلحه و مهمات امحا گردید.

در عملیات مذکور در تونجلی بنابه بررسیهای اولیه ۵ تروریست بهلاکت رسیدند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: