پیروزی ترامپ: راهی دشوار برای مردم ایران

پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سطح جهانی به معنای تحقیر سیاست و ابراز خشم به حاشیه راندگان از جریان اصلی سیاست علیه حکومت سیاستمداران بر بزرگترین دموکراسی جهان دیده شده است. تحولی که نشانه بحران های اساسی در نهادهای سیاسی ای است که نتوانسته اند خود را با تحولات دهه های اخیر در مقیاس جهانی هماهنگ کنند. و البته بحران اجتماعی و فرهنگی در جامعه امریکا که آن را به جامعه ای دوپاره تبدیل کرده است. اما در ایران ما با پیامدهایی کاملا متفاوت روبرو هستیم. پیامد اصلی این تحول شاید تحکیم قدرت سیاسی حاکمان باشد.
پیروزی ترامپ در ایران به معنای شکست پروژه کاهش تنش میان ایران و امریکا و به مخاطره افتادن توافق اتمی با قدرت های جهانی است. پیروزی ترامپ به معنای آن است که اصولگرایان و تندرو و در راس ها ها علی خامنه ای از موقعیت بهتری برای انتقاد از سیاست های معتدل و میانه روانه و اصلاح طلبانه برخوردار هستند. و زمینه مناسب تری برای تداوم سیاست های مورد نظر سپاه پاسداران در سطح منطقه ای فراهم می شود.
آغاز به کار دولت ترامپ در کاخ سفید می تواند پیامدهای سیاسی و مالی دشواری برای حکومت ایران داشته باشد. حتی می تواند در صحنه عملیات نظامی در سوریه و عراق و یمن و خلیج فارس به افزایش احتمال برخورد میان نیروهای حامی ایران و امریکا منجر شود. اما شاید آقای خامنه ای و تندروها چندان از این دشواری ها ناخرسند نباشند. این تنش ها راه را برای ترویج بیشتر سیاست هایی باز می کند که از طرف آقای خامنه ای به عنوان سیاست مقاومتی توصیف می شود. بنا بر این می توان از حالا انتظار داشت که صحنه سیاسی در ایران به نفع آقای خامنه ای و حامیان او تغییر کند. این تحول در کوتاه مدت در سه زمینه اجرای برجام، سرمایه گذاری خارجی در ایران و انتخابات ریاست جمهوری در فروردین آینده پیامدهای مشخصی خواهد داشت:
مذاکرات دیپلماتیک میان وزارت امورخارجه ایران از یک سو و سازمان ملل، اروپا، آژانس بین المللی انرژی اتمی و وزارت امور خارجه امریکا از سوی دیگر در کوتاه مدت و به تدریج اهمیت خود را در برابر سیاست هایی از دست خواهد داد که دولت امریکا در عمل دنبال می کند. به ویژه آن که جمهوری خواهان بار دیگر به اکثریتی قاطع در سنا و مجلس نمایندگان امریکا دست یافته اند. این به معنای بن بستی برای سیاست خارجی دولت روحانی است. به این ترتیب سنگ بنای سیاست در دولت حسن روحانی به لرزه افتاده است.
امید دولت ایران به استفاده از سرمایه خارجی در سال های آینده کاهش خواهد یافت. طبیعی است که بر سر کار آمدن ترامپ ریسک سرمایه گزاری در ایران را افزایش خواهد داد. در چنین شرایطی اقتصاد ایران بیش از پیش به همکاری با کشورهایی مانند روسیه و چین و هند متکی خواهد بود.
رقابت در انتخابات ریاست جمهوری برای حسن روحانی دشوار تر خواهد شد. تردید در امکان بهره برداری از سیاست خارجی مورد نظر روحانی از توان سیاسی و احتماعی حامیان او خواهد کاست. از طرفی دیگر پیروزی ترامپ به اتحاد بیشتر نیروهای نزدیک به اصولگرایان منجر خواهد شد و امید آنان به پیروزی در انتخابات را افزایش خواهد داد. بنا بر این انتخابات ریاست جمهوری در فروردین دیگر یک پیروزی آسان برای حسن روحانی و میانه روها و اصلاح طلبان نخواهد بود.
در نهایت دورنمای تحولات نشان می دهد که انتخاب دونالد ترامپ دورنمای دشواری را برای مردم ایران ترسیم می کند. از نظر سیاسی امید به تاثیر کذاری بر مناسبات قدرت در ایران برای مردم کاهش خواهد یافت. همزمان تشدید تنش میان ایران و امریکا برای سال های آینده هزینه های سیاسی و اقتصادی فراوانی به همراه خواهد داشت. دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ راهی دشوار را پیش روی مردم ایران خواهد نهاد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: