واکنش ظریف به پیروزی ترامپ

 

نگام، سیاسی _ اولین واکنشها پس از پیروزی ترامپ، از زبان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حاکی از نگرانی تهران در عدم پایبندی به برجام است 
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در اولین واکنش به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آمریکا گفت: “رییس جمهوری آمریکا باید واقعیت‌های امروز جهان را به خوبی درک کند و سیاست‌هایش را با واقعیت جهان ارتباط دهد.”

آقای ظریف گفت: “با توجه به این که ایران و آمریکا روابط سیاسی ندارند، مهم آن است که رییس جمهوری آینده آمریکا موظف به رعایت تعهد چندجانبه برجام است و ما یقین داریم که جامعه بین‌المللی نیز این توقع را از ایالت متحده آمریکا خواهد داشت.”

با دیگران به اشتراک بگذارید: