سردبیر نیویورکر: رویدادی تهوع‌آور در تاریخ آمریکا

نگام، بین الملل _ دیوید رمنیک سردبیر مجله نیویورکر در عکس العملی تند، پیروزی ترامپ را رویدادی تهوع آور خواند و ترامپ را برای قانون اساسی آمریکا یک تراژدی دانست .

نیویورکر، یکی از مطرحترین مجلات آمریکا، در طول کارزار انتخاباتی به طور روشنی ضد ترامپ بود، با این وجود سرمقاله آن پس از پیروزی ترامپ به شکلی بی سابقه به آقای ترامپ حمله می‌کند.

دیوید رمنیک نوشته است که انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری برای آمریکا و قانون اساسی آن تراژدی است. در عین حال او پیروزی آقای ترامپ را دستاورد بزرگی برای اقتدارگرایی، زن ستیزی و نژادپرستی در داخل و خارج آمریکا می‌داند.

او نوشته است پیروزی غیرمنتظره ترامپ رویدادی تهوع آور در تاریخ آمریکا و لیبرال دموکراسی است

با دیگران به اشتراک بگذارید: