خوشبختانه تفسیر قانون با شورای نگهبان است نه رئیس اش

نگام ، سیاسی _ تفسیر قانون با شورای نگهبان است، البته خوشبختانه با شورای نگهبان است نه با رییس شورا. در کشور ما اینگونه است که همیشه می گوییم با رئیس است و چون رئیس حرف می زند می گوییم پس نظر شورای نگهبان است. شما با تک تک اعضای شورا که صحبت کنید که این موضوع را قبول دارند یا نه، مطمئن باشید می گویند نه….

عضو جامعه روحانیت در رابطه با عملکرد شورای نگهبان در مورد رد یا تأیید صلاحیت‌ها گفت: ضمن احترامی که به همه می گذارم اعتقادم این است که حتما شورای نگهبان براساس قانون باید بیاید نظر دهد نه براساس ذهنش. مجتهد نمیتواند براساس هوای نفسش حکم بگوید، باید خودش را خالص کند که حکم خدا را بگوید نه هوای نفسش را.

سیدمهدی طباطبایی عضو جامعه روحانیت در گفتگو با خبرآنلاین در رابطه با لروزم شفاف سازی واژه رجل سیاسی و گفته افرادی همچون احمد توکلی مبنی بر اینکه یک مشکل در تشخیص رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداها این است که معیار ندارد و چند نفر در شورای نگهبان براساس سلیقه و تصمیم شخصی به نتیجه ای درباره آن فرد می رسند، گفت: این کلمه ای که همیشه سلیقه افراد باعث رد و تایید می شود را نمی‌توانم نظری بدهم. شما نظرتان این است و من هم نظر شما را به عنوان خبرنگار خوش فهم رد نمی کنم، چون این نظری است که خیلی ها دارند و می گویند آقایان با نظر خودشان عمل می کنند. در مورد اینکه رجل سیاسی تعریف ندارد. بله من هم معتقدم.

وی افزود: در ابواب قانون اساسی و برخی از فصل های قانون اساسی که می گوید اینگونه باشند، نشان میدهد که از مجموع این موارد باید استفاده کنند که ببینند رجل سیاسی چیست.

این عضو جامعه روحانیت مبارز در مورد عملکرد شورای نگهبان تأکید کرد: زبان تاریخ امروز، گذشته را به ما می گوید، براین اساس هم من هیچ وقت در شورای نگهبان موفقیتی خصوصا دوران اخیر ندیده ام، یعنی از اول انقلاب شاید حدود ۲ الی ۳ دوره موفقیت دیده بودم اما از زمان آقای جنتی بررسی کنید ببینید نتایج و اثرات را بسنجید حتی حرف های اقایان را در مورد کسانی خودشان اختیار تایید یا رد آنها را داشتند ببینید متوجه می شوید کاملا ناموفق بوده است.

طباطبایی معتقد است: «ضمن احترامی که به همه می گذارم اعتقادم این است که حتما شورای نگهبان براساس قانون باید بیاید نظر دهد نه براساس ذهنش. البته نکته لطیفی هست که من خیلی غصه میخورم، ما دینی داریم که این قدر شریف است که حتی مجتهدی که مردم بخواهند به فتوای او عمل و تقلیدش کنند، تاکید کرده که مجتهد نمیتواند براساس هوای نفسش حکم بگوید، باید خودش را خالص کند که حکم خدا را بگوید نه هوای نفسش را.»

این نماینده ادوار مجلس در رابطه با گفته آیت الله جنتی برای نظارت ۴ ساله و مستمر شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس، گفت: تفسیر قانون با شورای نگهبان است، البته خوشبختانه با شورای نگهبان است نه با رییس شورا. در کشور ما اینگونه است که همیشه می گوییم با رئیس است و چون رئیس حرف می زند می گوییم پس نظر شورای نگهبان است. شما با تک تک اعضای شورا که صحبت کنید که این موضوع را قبول دارند یا نه، مطمئن باشید می گویند نه.

با دیگران به اشتراک بگذارید: