بررسی کودتای نافرجام فتو در شب شعر آنکارا

نگام ، بین الملل _در شب شعری که از سوی اتحادیه نویسندگان ترکیه شعبه آنکارا برگزار خواهد شد، تاثیرات کودتای نافرجام فتو در قالب شعر و ادبیات و با حضور شاعران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری آناتولی در شب شعر «انجمن شعرا» که ۱۲ نوامبر از سوی اتحادیه نویسندگان ترکیه شعبه آنکارا برگزار خواهد شد، تاثیرات کودتای نافرجام گروه تروریستی فتو در شب ۱۵ جولای در قالب شعر و ادبیات و با حضور شاعران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بر اساس بیانیه اتحادیه نویسندگان ترکیه، در این برنامه کودتای نافرجام ۱۵ جولای، تمامی کودتاهای تاریخ جمهوریت ترکیه، انعکاس کودتا و اقدام به کودتا در شعر و ادبیات کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.