فعالیت ۳۷۰ انجمن در ترکیه به دلیل ارتباط با گروه های تروریستی لغو شد

نگام ، بین الملل _وزارت کشور ترکیه فعالیت ۳۷۰ انجمن را به دلیل ارتباط آنها با گروه های تروریستی در ۳۹ استان لغو کرد.

بر اساس اطلاعیه مرکز رسانه ای وزارت کشور ترکیه، در چارچوب ماده ۱۱ قانون وضعیت فوق العاده، فعالیت ۳۷۰ انجمن در ۳۹ استان به دلیل داشتن ارتباط با گروه های تروریستی فتو، پ.ک.ک/ک.ج.ک، د.ح.ک.پ/ج و داعش لغو شد.

در اطلاعیه وزارت کشور ترکیه آمده است: فعالیت ۱۵۳ انجمن به دلیل ارتباط با فتو، ۱۹۰ انجمن به دلیل ارتباط با پ.ک.ک/ک.ج.ک، ۱۹ انجمن به دلیل داشتن ارتباط با د.ح.ک.پ/ج و ۹ انجمن هم به دلیل داشتن ارتباط با داعش و در مجموع فعالیت ۳۷۰ انجمن لغو شده است. بررسی و ارزیابی فعالیت های این مراکز انجام می شود و مبارزه با تمامی ساختارها، گروه ها، تشکیلات و نهادهایی که با گروه های تروریستی ارتباط دارند با سرعت ادامه می یابد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: