کمیته ویژه رسیدگی به تخلفات و سرقت علمی تشکیل می‌شود

نگام، فرهنگ و هنر- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پی گزارش مجلات علمی “nature” و “Springer” درخصوص سرقت علمی در تعدادی از مقالات، دستور داد کمیته‌ای ویژه برای رسیدگی به این مسئله تشکیل شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی، در پی گزارش مجلات علمی «nature» و «Springer» در خصوص سرقت علمی در تعدادی از مقالات مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سه واحد از ۵۰۵ واحد و مرکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کمیته‌ای ویژه برای پیگیری آن دسته از مقالات که مربوط به اعضای هیات علمی این دانشگاه است، تشکیل داد.

براساس دستور دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، مسؤولیت این کمیته با معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی است و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دفتر حقوقی، حراست سازمان مرکزی و دبیرخانه هیات انتظامی رسیدگی به تخلفات هیات علمی اعضای آن را تشکیل می‌دهند.

این کمیته نسبت به بررسی پرونده آن دسته از اعضای هیات علمی که مرتکب این عمل خلاف و غیرآکادمیک شده‌اند، ظرف یک هفته رسیدگی و براساس مقررات رسیدگی به تخلفات هیات علمی، با ایشان برخورد خواهد کرد.

براساس مقررات مذکور؛ چنین تخلفاتی ممکن است منجر به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفان در محیط علمی شده و یا بسته به میزان مشارکت در این تخلف، کاهش رتبه علمی متخلف و کاهش رتبه علمی گروه آموزشی و یا دانشکده مربوطه را در پی داشته باشد.

دکتر میرزاده چند روز پیش نیز اعلام کرده بود مقالات موجود در مجلاتی که در لیست‌های سیاه قرار دارند، هیچ تاثیری در ارتقای رتبه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نداشته و نخواهد داشت.

براساس گزارش مجله علمی “nature” تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۳ واحد از ۵۰۵ واحد و مرکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مرتکب سرقت و تقلب علمی در انتشار مقالات خود شده بودند.

گفتنی است، دانشگاه آزاد اسلامی بیش از ۳۳ هزار عضو هیات علمی تمام وقت دارد که بر اساس گزارش اخیر ۴ نفر از ایشان در سه واحد دانشگاهی نامشان به عنوان نویسندگان مسؤول مقالات یاد شده درج شده بود.

با دیگران به اشتراک بگذارید: