سریال پولشویی به شهرزاد رسید!

سیدمحمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد به دلیل دخالت در فساد مالی صندوق فرهنگیان و اتهام استفاده از پول اختلاس در ساخت سریال شهرزاد بازداشت شد.

سریال پولشویی به شهرزاد رسید!

کاری از : بهنام محمدی

 

با دیگران به اشتراک بگذارید: