معوقات پرستاران بیمارستان رجایی گچساران

نگام ، کارگری _  پرستاران بیمارستان رجایی گچساران، ۴ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.

به گزارش ایلنا، پرستاران و کادر درمان بیمارستان رجایی گچساران ۴ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.

از قرار معلوم، کارانه این پرستاران در ۴ ماه گذشته پرداخت نشده و مسئولین بیمارستان، کمبود بودجه را دلیل این تاخیر عنوان کرده اند.

پرستاران می‌گویند: بیش از ۶۰ درصد بودجه بیمارستان صرف پرداخت تعرفه‌های بالای پزشکان می شود و پرستاران در این میان، کارانه حداقلی خود را هم دریافت نمی‌کنند.

این پرستاران می گویند: حتی اضافه کاری پرستاران در ماههای گذشته پرداخت نشده، در حالی که این کادر درمان در ساعات شب و با تحمل بیدارخوابی بسیار، به بیماران خدمت رسانی کرده اند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: