نشست تخصصی همکاری تجاری ترکیه-ایران به تعویق افتاد

نگام ، بین الملل _سومین نشست تخصصی همکاری های تجاری ترکیه-ایران به ۲۸ تا ۳۰ دسامبر امسال موکول شد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی آژانس توسعه آناتولی شرقی « داکا»، از تعویق سومین نشست تخصصی همکاری های تجاری – ترکیه که قرار بود از فردا تا ۱۸ نوامبر جاری در استان وان ترکیه برگزار شود خبر داد و تاریخ جدید آن را ۲۸ تا ۳۰ دسامبر امسال اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، تعویق نشست مذکور به درخواست ایران صورت گرفته است.

گفتنی است این نشست با همکاری داکا، مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه «تاسام» و استانداری وان برای مشارکت استراتژیک در تعمیق متقابل روابط اقتصادی دو جانبه برگزار خواهد شد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: