شنا و حمام آفتاب گردشگران در سواحل آنتالیای ترکیه

نگام ، بین الملل _ این روزها در فصل پائیز گردشگران در سواحل آنتالیای ترکیه با توجه به شرایط جوی مناسب به شنا در دریا پرداخته و حمام آفتاب می گیرند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی در حالی که بخش اعظمی از ترکیه را سرما فرا گرفته، در منطقه مناوگات آنتالیا، توریست ها و برخی ساکنان محلی در هوای آفتابی، آن هم در ماه نوامبر به شنا و تفریحات ساحلی پرداخته و از آفتاب و دریا لذت می برند.

دمای هوا در این ماه از پائیز ۲۴ درجه سانتیگراد و دمای آب هم ۲۳ درجه است و با توجه به شرایط جوی مناسب گردشگران به ساحل هجوم آورده و ساحل پر از گردشگر و ساکنان محلی شده است.

تعداد زیادی از گردشگران در ساحل حمام آفتاب گرفته و برخی هم به شنا در دریا می پردازند و برخی از شهروندان و توریست ها نیز فرصت را مغتنم شمرده و در ساحل پیاده روی می کنند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: