ترکیه دومین صادرکننده خودپرداز بانکی به ایران است

نگام ، بین الملل _ترکیه در رده دوم کشورهای صادرکننده دستگاه خودپرداز بانکی به ایران قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری «ایسنا»، طی هفت ماه سال جاری ۵۸۰ تن دستگاه خود پرداز بانکی به ایران وارد شده که ۲۰ تن از آن از ترکیه بوده است.

چین در رده اول کشورهای صادرکننده دستگاه خودپرداز بانکی «ATM» قرار دارد.

براساس این گزارش کشورهای امارات، آفریقای جنوبی و آلمان، سال گذشته به ایران خودپرداز صادر می کردند، اما در سال جاری ایران تنها از کشورهای چین، ترکیه و امارات خودپرداز وارد کرده است.

با دیگران به اشتراک بگذارید: