کیهان آگهی کرد یک گاوداری با دویست و هفتاد رأس گاو به فروش می رسد!

نگام ، سرویس گفتگو – اگر داستان خلقت آدم و حوا صحت داشته باشد، فساد آدمیزاد از همان جایی شروع شد که آدم به سیبی که سهم او نبود گاز زد. البته آدم با این حرکت از بهشت بازماند اما مفسدان روزگار ما با این حرکات گاه به همان شرایطی که خود بهشت تعریفش کرده اند، دست پیدا می کنند. در جهان معاصر فساد را همزاد ایدئولوژی هم می دانند یعنی جایی که خودی و غیر خودی شکل می گیرد و خودی بودن امتیاز است، فساد از این نقطه آغاز می شود. در مقابل عاملی که فساد را از بین می برد و یا دستکم آن را کنترل می کند، قانون است.

قانون رفته رفته در طول تاریخ بشر تکامل پیدا کرده و امروز به اشکال گوناگون خشن و نرم در کشورهای مختلف به اجرا در می آید. اما وای به روزی که قانون یک کشور ایدئولوژیک شود. یعنی تمام امکانات عمومی و قوه قهریه نه تنها تبعیض را بپذیرد که بر آن بنا شده باشد. “مهدی خزعلی” چشم پزشک و آیت الله زاده ای است که پدرش در دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی حضور پر رنگی داشته اما خلف او به نهاد قدرت در کشور پشت کرده و با پشتکار فراوان به افشای فسادهای نظام حاکم می پردازد و از این بابت زندان رفته و متحمل رنجهای فراوان شده است. با این همه او همچنان به حکومت دینی معتقد است.

وبسایت خبری نگام به سراغ او رفته تا درباره فسادها از سعید مرتضوی و بابک زنجانی تا سعید طوسی صحبت کند. او همچنین درباره ریشه های فردی و جمعی فساد در جمهوری اسلامی دلایلش درباره تفکیک فساد مالی و جنسی توضیح می دهد که در ادامه تماشا می کنید.

با دیگران به اشتراک بگذارید: