جنگ آب و هوایی حقیقت دارد ، آن را جدی بگیرید

آیا با استفاده از تکنولوژی های نو در ماهواره ها باپوشش یک منطقه و یا کشور برای سیطره امواج رادیویی و ماکروویو بصورت مخرب با هدف تولید انواع بیماری های روحی و جسمی و پوستی مثل افسردگی کاری ممکن است ؟
من سالها پیش با دانشمند جوان ایرانی که تازه از تحصیل این رشته و بخش مربوط به ظرفیت های ماهوارها که حوزهای تقریبا محرمانه بود فارغ التحصیل شده بود در فرودگاه آلمان آشنا شدم که از پروژه های متعدد امریکایی ها با استفاده از این فناوری های جدید با بهره گیری از توان وظرفیت و سلطه ماهواره ها به بدی یاد می کرد.
او معتقد بود صاحبان این تکونولوژی ها دست به تجارت های کثیف می زنند از جمله استفاده از اشعه ها و امواج خاص باقدرت های مختلف در تولید انواع مصائب و بیماریها ناباروری و…..
در مناطقی ازجهان مستقیما نقش دارند که اقدامی دو سویه می باشد ، ازیک سو بیماری را تولید می کنند ، و از دیگر سو داروها و کلینک های مختلف رادیولوژی و ام آی آر را در این مناطق با انواع شعارهای بشردوستانه ایجاد می کنند.
می دانید دلیل خشکی ها و از بین رفتن ذخایر آب های زیرزمینی و رانش ابرها و عدم بارش باران یا فاجعه عدم بارش باران چیست؟
چراهیچ کس تحقیقی نمی کند ؟ چرا هیچ کس مشکوک نمیشود !!!
جنگ آب و هوایی حقیقت دارد ، آن را جدی بگیرید.
آیا می دانید دلیل عدم بارش باران یا فاجعه عدم بارش باران چیست ؟
چراهیچ کس تحقیقی نمیکند ؟ چرا هیچ کس مشکوک نمیشود !!!
آیا تا کنون از خودتان پرسیده اید که چرا در ایران به یک باره و ظرف مدت تنها ده سال بسیاری ازرودخانه ها ، تالاب ها و دریاچه های ماخشک شدند ؟!
چگونه زاینده رود، ارومیه ، گاوخونی ، پریشان ، بختگان ، حورالعظیم ، هامون و صدها اکوسیستم دیگر از پهنه جغرافیایی ایران ناگهان ناپدید گشتند ؟
اگر این پرسش را ازیک استاد دانشگاه دررشته محیط زیست بپرسید ، بی درنگ عدم مدیریت دربخش آب و خشکسالی و سد سازی های اشتباه و چاه های غیرمجاز را عامل چنین وضعی میدانند، که البته بخشی از آن درست است ، زیرا نگاهش فراتر از معلومات دانشگاهی اش نیست ، اگرچه بی تردید سد سازی ها وحفر چاه های عمیق هم سهمی درایجاد این شرایط دارند اما به عنوان یک محقق اجتماعی همواره برایم این پرسش مطرح بوده که چرا سال هاست زمستان ها بهار شده اند و زمین و آسمان ایران با برف بیگانه شده است!
اگر این وضع در سراسر دنیا حاکم بود جای تعجب نداشت اما به گونه ای مشکوک این تغیرات تنها در پهنه ایران و پیرامون آن به چشم می خورد ، اگر گرمایش جهانی زمین عامل این فاجعه است چرا در اروپا و آمریکا شاهد فاجعه ای در این ابعاد نیستیم! چرا هنوز در دنیا زمستانها برف میبارد ؟ اما در ایران باران هم نمی بارد ، پیش از این می دانستم که با استفاده از فناوریهای نوین میتوانند ابرها را بارور کرده و سبب بارش آنها شوند
ازخودم می پرسیدم که آیاعکس این موضوع نیزامکان پذیر است ؟
یعنی ممکن است دشمنان ایران توانسته باشند در یک نبرد پنهان سبب ناباروری ابرها و گرمایش منطقه ای خاص اززمین شوند؟ تا اینکه در ۲۶ بهمن ۹۳ در روزنامه همشهری مقاله ای رادیدم که دقیقا وجود چنین فناوری ای راتائید می کرد.
شگفت آنکه مقاله ازقول گاردین نقل قول کرده و به دست داشتن سی آی ای درتغیرات اقلیمی جهان اشاره داشت،
پس ازخواندن مقاله توقع داشتم واکنش محافل علمی نسبت به آن پیگیرانه باشد.
اما متاسفانه جامعه ما که همواره به شنیدن و پذیرش خبرهای سطحی و روزمره عادت دارد اصلا نفهمید چه مطلب حیاتی ای گفته شده است.
روزنامه ها که همیشه غرق درگیری های حزبی و جناحی هستند از کنار این مطلب گذشتند ودانشمندان ما هم که معلوماتشان محدود به ترم های دانشگاهی می باشد چون سواد فنی و سیاسی برای درک موضوع را نداشتند ، خودشان را به نشنیدن زدند و در نهایت چون حرفی برای گفتن نداشتند این موضوع را شایعه ای بیش ندانستند ، حتما ساده لوحان توقع داشتند آن هایی که به چنین فناوریهای هولناکی دست یافته اند ، خودشان بیایند و اعلام کنندکه نابودی دریاچه ها و بیابان شدن ایران ازجانب ماست!
حتی کسی به خودش زحمت نداد در این باره کوچکترین تحقیقی بکند و متاسفانه صدا و سیما نیز سکوت پیشه کرد ، آیاسلاحی از این ویران گر تر برای نابودی یک کشور وجود دارد؟
روستاها در اثر خشکسالی تخلیه و کشاورزی نابود می شود ، شهرها مملو از جمعیت غیرمولد و مصرف کننده خواهد شد و دولت ناچار خواهد بود برای سیر کردن شکم این جمعیت گرسنه تمام ذخایر ارزی خود را به وارد کردن مواد کشاورزی از خارج اختصاص دهد و این یعنی بر باد رفتن استقلال مملکت و همان خواست دشمنان ایران.
حتی ده ها بمب هسته ای و جنگ کلاسیک نمی تواند چنین تخریبی برای کشور به بارآورد ، هموطن من ! جنگ آب وهوایی حقیقت دارد این راخود خارجی ها می گویند جالب آنکه دنیا به ما هشدار می دهد اما خود ما انگار نه انگار ، کافیست تا در همین اینترنت به پژوهشی در باره آن دست بزنید.

تا ازلابلای شایعات ، حقایق را دیابید ، تحقیق کنید پروژه و سلاح هارپ که توسط آمریکا ساخته شده است چیست وچگونه میتواند بطور هدفمند تنها بخشی از زمین را دچار خشکسالی نماید ، به جای آنکه خودتان رابا جک سرگرم کنید سرتان را بلند کنید ببینید دور و برتان چه می گذرد ؟
آنها در حال کشتن شما و فرزندان شما هستند ، وقتی آب نباشد شما خواهید مرد ، آب حمام و دستشویی شما سرانجام روزی قطع خواهد شد.
آن گاه دیر خواهد بود تا بفهمید بر سر شما چه آورده اند ؟
آنگاه دیگر فایده ای نخواهدداشت اگر بفهمی در زمستان چرا دیگر برفی نمی بارد ؟
و در بهار چرا باید کولرهایتان را روشن کنید؟
امیدوارم کمیسون امنیت ملی مجلس به موضوع ورود پیدا کند واین دغدغه را سامانی ببخشند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: