محمد پروازی: در جامعه‌ای که خطا مورد تعرض واقع نمی‌شود اعتراض کار سختی است

نگام، سیاسی _  محمد پروازی در مراسم اربعین هیأت ایثارگران با بیان اینکه کربلا محل تلاقی همه فضائل و همه رذائل است، گفت: مجموعه رذیلت های موجود در آن عصر در کربلا حضور پیدا کردند و به مقابله با همه فضیلت ها پرداختند؛ در واقع رذیلت ها با پوشیدن لباس مقدس به جنگ فضیلت ها آمدند….

 عضو هیأت مؤسس مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی کربلا را محل تلاقی همه فضائل و رذایل دانست و تأکید کرد: اگر در جامعه ای عالمان خداترس و مردمان تقوا طلب باشند عصر حسین (ع) تکرار نخواهد شد؛ در غیر این صورت تکرار خواهد شد.

به گزارش جماران محمد پروازی در مراسم اربعین هیأت ایثارگران با بیان اینکه کربلا محل تلاقی همه فضائل و همه رذائل است، گفت: مجموعه رذیلت های موجود در آن عصر در کربلا حضور پیدا کردند و به مقابله با همه فضیلت ها پرداختند؛ در واقع رذیلت ها با پوشیدن لباس مقدس به جنگ فضیلت ها آمدند.

این پژوهشگر مسائل دینی تأکید کرد: در هزار و چهارصد سال گذشته چنین اتفاقی نیافتاده است. ممکن است عدم توازن در تعداد نیروهایی که با هم مبارزه کردند صورت گرفته باشد اما ممکن نیست که یک مکتب با دو دیدگاه رو به روی همدیگر قرار گرفته باشند. بنی امیه با لباس دین آمدند. در افتادن رذیلت ها و فضیلت ها به این دلیل بود که بنی امیه مثلث سیاست، دیانت و ثروت بود و یکی از دلایل موفقیت این مثلث این بود که حاکمیت توانست عناصر مقبولی مثل عمر سعد، حرّ، شمر و شریح قاضی را به کار گیرد و موفق هم شدند چون این طرف حداکثر ۷۲ نفر ماندند.

وی ادامه داد: بقیه از این جهت مقابل امام حسین (ع) ماندند که به دین خدا کمک کنند. خلیفه جانشین خدا روی زمین شد و با رسول الله مچ انداخت و همه مردم قربه إلی الله حسین بن علی (ع) را کشتند. دومین اقدام بنی امیه این بود که حکومت را مخصوص قریش کرد و سوم ارزش ها بر اساس قدرت و ثروت تعریف شد و چهارم اینکه با هرگونه نوآوری مخالف کرد و آخرین کار آنها فرافکنی و تخریب بود.

پروازی تصریح کرد: فرافکنی را می توانید در نامه ای که معاویه به امیرالمؤمنین نوشته ببینید. در این نامه آمده است که «ای علی بدان خدا، قیامت، رسول خدا، قبر و بهشت حقیقت دارد. لذا از آتش دوزخ بترس و دست از ستم بردار.» علما بیش از ۱۰ هزار حدیث علیه علی (ع) ساختند و کار را به جایی رساندند که انقلابیون ضد انقلاب و ضد انقلاب انقلابی و ابوسفیانی ها پرچمدار دین رسول الله شدند. معاویه امیرالمؤمین و امثال حسن (ع) و حسین (ع) یا مضل المؤمنین و یا خارجی شدند.

وی افزود: حضرت حسین (ع) این اوضاع را دید و دو هزار کیلومتر پیاده راه افتاد تا به کربلا رسید. بسیار سخت است که کسی ادعا کند اگر در کربلا بودم کنار حسین (ع) بودم به خاطر اینکه بسیاری از علویون در آن عصر برای کشتن حسین بن علی (ع) ایستادند. مردم کوفه خیلی کار سختی کردند که به امام حسین (ع) نامه نوشتند؛ معلوم نیست ما بتوانیم این کار را بکنیم. یواش یواش ترسیدند و برگشتند و کم نبودند آدم هایی که دوستدار امیرالمؤمنین (ع) بودند چون شانزده هزار نامه نوشتند و مثلث مذکور با تهدید وسط می آید و تقریبا همه شانزده هزار نفر بر می گردند. تخریب چهره و فرافکنی تأثیر خود را گذاشت.

عضو هیأت مؤسس مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی اظهار کرد: عزاداری برای امام حسین (ع) بسیار خوب است. این عزاداری تا زمان امام باقر (ع) مخفیانه و انفرادی بود و در دوران امام باقر (ع) عزاداری ها علنی شد. امام صادق (ع) پول می داد و می گفت برای حسین (ع) روضه بخوانند. در زمان آل بویه عزاداری شهری شد و صفویه این عزاداری ها را با پیرایه هایی پیچاند و علمای موافق این پیرایه کم هستند.

وی با بیان اینکه کربلا دو چهره نورانی و تاریک دارد، تصریح کرد: چهره نورانی کربلا کارهایی است که سیدالشهدا (ع) اعمال کرد و چهره تاریک کارهایی است که با حسین (ع) کردند. ما چهره کارهایی که یزید و یزیدیان کردند را گرفتند و کاری که حسین کرد را نگرفتیم. امام با ظلم درگیر شد. اربعین برای انزجار از کسانی است که با حسین درگیر شدند؛ مبادا ما یک پله عقب برویم.

پروازی گفت: ما می توانیم از حسین (ع) فرهنگ مقاومت، ایثار، گذشت و فرهنگ مبارزه با قداست های مسموم اموی را بگیریم. حکومت پیامبر (ص) ۵۰ سال ادامه پیدا کرد و در دست ابوبکر، عمر، عثمان و معاویه افتاد و پسر پیامبر گفت که من می خواهم با این حکومت رو به رو شوم. در جامعه ای که خطا مورد تعرض واقع نمی شود اعتراض کار سختی است. پیامبر(ص) می فرماید این کار علی (ع) است امام صادق می گوید علما باید چنین باشند و امیرالمؤمنین در خطبه ۲۹ می گوید همه باید این طور باشید.

وی در پایان گفت: این افراد چشم، گوش و زبان گویای خدا بر روی زمین هستند و به واسطه آنها بدی از کره خاکی رخت می بندد و حقارت و تحقیر دفع خواهد شد و نمی تواند پای خود را به جامعه اسلامی بگذارد. اگر در جامعه ای عالمان خداترس و مردمان تقوا طلب باشند عصر حسین (ع) تکرار نخواهد شد؛ در غیر این صورت تکرار خواهد شد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: