بی‌قانونی احمدی‌نژاد و سخنرانی هماهنگ نشده در دانشگاه

نگام، سیاسی _ با دخالت مسوول باغ معین و حمایت ناجا، چون مجوزی برای سخنرانی احمدی‌نژاد صادر نشده بود، به وی اعلام شد که حق سخنرانی ندارد به همین دلیل وی در محوطه باغ مشغول سلفی انداختن با مردم شد.

روزنامه اعتماد نوشت:یکی از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: روز گذشته محمود احمدی‌نژاد بدون هیچگونه هماهنگی قبلی با مسوولان دانشگاه چمران و مسوول باغ معین، وارد محوطه باغ معین شد. دلیل اقدام وی در این ساعت از روز معلوم نیست.

بر این اساس احمدی‌نژاد بدون هماهنگی قبلی به سالن کنفرانس باغ معین رفته و محافظان وی با ماموران حراست باغ و نمایندگان مسوول آن درگیر شدند. ظاهرا علیرضا عالی‌پور (معاون سابق شهرداری اهواز) رییس‌جمهور پیشین را در این حضور همراهی کرده‌ است. بر اساس اطلاعات دریافتی، با دخالت مسوول باغ معین و حمایت ناجا، چون مجوزی برای سخنرانی احمدی‌نژاد صادر نشده بود، به وی اعلام شد که حق سخنرانی ندارد به همین دلیل وی در محوطه باغ مشغول سلفی انداختن با مردم شد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: