زمین لرزه دیگری استان وان را به لرزه در آورد

نگام ، بین الملل _شدت این زمین لرزه جدید ۴ ممیز ۶ ریشتر اعلام گردید

به گزارش ت ر ت فارسی در شهرستان اوزآلپ استان وان سه زمین لرزه که شدت بزرگترین آنها ۴ ممیز ۶ ریشتر بود، بوقوع پیوست.

بموجب آمار اداره وضعیت اضطراری و بلایای طبیعی وابسته به نخست وزیری ترکیه، اولین این زمین لرزه ها که مرکز آن شهرستان اوزآلپ اعلام شده و در ساعت ۱۲ و ۲۴ دقیقه به وقت محلی و در عمق یک ممیز یک کیلومتری زمین بوقوع پیوست ، به شدت ۳ ممیز ۶ ریشتر اندازه گیری شده است.

دومین زمین لرزه  در عمق ۱۱ کیلومتری و در ساعت ۱۳ و ۳ دقیقه و به شدت ۴ ممیز ۱ ریشتر بوقوع پیوست.

شدیدترین و بزرگترین زمین لرزه ساعت ۱۵ و ۱۴ دقیقه به وقت محلی و در عمق ۱۰ ممیز ۴ کیلومتری زمین و به شدت ۴ ممیز ۶ ریشتر اعلام گردید.

با دیگران به اشتراک بگذارید: