ایرانیان مردمان غمگینی نیستند

نگام، سرویس گفتگو – یکی از منابع آمار موسسه معتبر نظرسنجی گالوپ است و نتیجه جدید نیست و دستکم سه سال است که اوضاع به همین منوال پیش می رود. اما شاید برای اولین بار است که مسئولان دولتی در ایران نتایج چنین نظرسنجی های جهانی را تأیید می کنند. هرچند خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) یک روز پس از انتشار این خبر عذرخواهی کرد، به هر حال سرپرست انجمن مددکاری ایران گفته که بر اساس نظرسنجی ها، مردم ایران بعد از عراق عنوان غمگین نرین مردم جهان را به خود اختصاص داده اند.

البته در کنار این با گفته های معاون وزارت بهداشت و یک مقام دولتی دیگر به نظر می آید که نتیجه نظرسنجی های داخلی نیز همسو با یافته های گالوب است و از جمله گفته شده که بر اساس این تحقیقات نود درصد مردم ایران ورزش روزانه ندارند، هفتاد درصد چاق هستند، سن فحشا به زیر ده سال رسیده و شاخصه های منفی دیگری که همه در کنار هم قطعه های یک پازل غمگین را تکمیل می کنند. به راستی چرا مردم ایران شاد نیستند؟ و این مسئله تا چه اندازه فرد و یا سیاسی-اجتماعی است؟
وبسایت نگام به سراغ “شکوه میرزادگی” روزنامه نگار پیشکسوت رفته که در تاریخ فرهنگ و هنر ایران تحقیق و کار کرده و از نظر تاریخی مردمان فلات ایران را دارای فرهنگی غنی و شاد می داند و می گوید دلیل غمگینی این دوره مشکلات اقتصادی و نبود آزادی های اجتماعی است و با او درباره راههای برون رفت از شرایط فعلی هم صحبت شده. این گفت و گو را در ادامه تماشا کنید.

با دیگران به اشتراک بگذارید: