بازداشت ۲ تبعه ایرانی در ترکیه به دلیل استفاده از گذرنامه جعلی

نگام ، بین الملل -دو تبعه ایرانی در شهر سامسون ترکیه که با گذرنامه جعلی قصد خروج از کشور داشتند، بازداشت شدند.
به گزارش آناتولی دو تبعه ایرانی در فرودگاه “چارشنبه” شهر سامسون ترکیه که با گذرنامه جعلی قصد خروج از کشور را داشتند، بازداشت شدند.

این افراد به نام های علیرضا.ن.م (۴۰) و سعید.ی (۲۰) ساله پس از بازجویی به دادگاه منتقل شدند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: