کنسرت گروه کر معلولین در شهر مرسین ترکیه

نگام ، بین الملل _گروه کر معلولین شهر مرسین ترکیه در ۳ دسامبر روز جهانی معلولین کنسرت برگزار خواهد کرد.

به گزارش آناتولی بنا به اعلام شهرداری مرسین ترکیه، گروهی از معلولین این شهر که در چهارچوب «پروژه ارکستر و گروه کر معلولین» از سوی این شهرداری و با همکاری دانشگاه مرسین متشکل شده اند، برای برگزاری کنسرت در مرسین آماده می شوند.

در چارچوب این پروژه، یک گروه ۱۴ نفره از معلولین از ماه اکتبر گذشته توسط مربیان کر و موسیقی شهرداری این شهر تحت آموزش قرار گرفته و برای اجرای کنسرت آماده شده اند.

این معلولین که در سالن صنعت و زندگی بدون ناتوانی واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه مرسین در حال تمرین و آموزش هستند در تاریخ ۳ دسامبر، روز جهانی معلولین در سالن نمایشگاهی کاخ شهرداری مرسین به روی صحنه خواهند رفت.

با دیگران به اشتراک بگذارید: