بررسی تاثیر کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه بر جهان اسلام در ترکیه

نگام ، بین الملل _آسیب‌های دینی و اجتماعی کودتای ۱۵ جولای بر مسائل اساسی جهان اسلام طی نشستی در شهر آدانای ترکیه بررسی خواهد شد.

 به گزارش آناتولی سازمان امور دینی ترکیه در سی و سومین نشست مشورتی مفتی های استانی ترکیه، تاثیر آسیب‌های دینی و اجتماعی کودتای نافرجام ۱۵ جولای بر مسائل اساسی جهان اسلام را در روزهای ۲۸ الی ۳۰ ماه نوامبر و در شهر آدانا واقع در جنوب ترکیه بررسی خواهد کرد.

در این نشست موضوعاتی چون فرقه خشونتگرا و تروریستی فتو و گروه تروریستی داعش، تاثیر رویدادهای ۱۵ جولای بر امور دینی و نیز خدمات دینی به خوابگاه‌ها و بیمارستان‌ها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این کنفرانس همچنین به موضوعاتی؛ مانند ازدواج در سنین کودکی، مذهبگرایی، تکفیر، ایجاد رعب و وحشت و نیز ساختارهای دینی پرداخته خواهد شد.

پروفسور دکتر محمد گورمز، رییس امور دینی ترکیه، ریاست این اجلاس را که با شرکت مفتی های ۸۱ استان برگزار می شود برعهده خواهد داشت.

با دیگران به اشتراک بگذارید: