انتقاد کارکنان بیمارستان آزادی از اجرای ناقص مقررات شغلی

نگام ، کارگری _ جمعی از کارگران بیمارستان «آزادی » تهران خواستار اجرای دقیق و کامل مقررات مربوط به ساعات کار و محاسبه مزایای مزدی خود شدند.

تعدادی از این کارگران در تماس با ایلنا افزودند: در حدود ۲۰۰ کارگر هستیم که به عنوان پرستار، پیراپزشک و متصدی دیگر امور فنی و خدماتی بیمارستان آزادی تهران مشغول به کار هستیم.

آنها یادآور شدند: در غیاب هرگونه نهاد صنفی، گروهی از این جمع کارگری در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه سال جاری با امضاء طوماری از مدیریت بیمارستان خواستار آن شدند تا مقررات مربوط به حداقل ساعات کاری روزانه، مزایای اضافه کاری، حق شیفت ، شرایط انجام کارهای سخت و زیان آور و طبقه بندی مشاغل را به صورت کامل اجرایی کند.

این کارگران افزودند: اگرچه به دنبال این نامه، مدیریت بیمارستان تصمیم گرفت تا از ابتدای ماه جاری نسبت به محاسبه قانونی مزایای یاد شده اقدام کند اما واقعیت این است که در بحث مربوط به ساعات کار روزانه، کارفرما بدون در نظرگرفتن عرف رایج در کارگاه نسبت به افزایش ساعات کاری کارکنان پرستاری و خدماتی اقدام کرده است.

آنها بابیان اینکه براساس تصمیم جدید کارفرما از حدود یک ساعت تا یک ساعت نیم به مدت زمان ۶ ساعت، مدت کار روزانه آنها اضافه شده است؛ افزودند: این وضعیت مصداق نادیده گرفته شدن محدودیت حداقل ساعات کاری مشاغل سخت و زیان آور و شرایط پیش بینی شده در ماده ۲۶ قانون کار است که به موضوع چگونگی تغییر شرایط عرفی کار مربوط می‌شود.

کارکنان در عین حال یادآور شدند: صرف نظر از این ماجرا با مشکل صنفی برخورد کارفرما با نویسنده و امضا کنندگان نامه درخواست مطالبات صنفی خود روبرو هستند.

به گفته آنها مدیریت این مرکز بیمارستانی بعد از دریافت درخواست مکتوب مجموع کارگران از یکسو نسبت به اخراج نویسنده نامه اقدام کرده و از سوی دیگر افرادی که در جمع آوری‌ امضاها مشارکت داشته‌اند مورد بازخواست قرار داده است.

با دیگران به اشتراک بگذارید: