رونمایى مشاور احمدى نژاد از ٢ گزینه عجیب اصلاح طلبان براى انتخابات ٩۶ !

نگام ، سیاسی _ مهدی کلهر، مشاور رسانه ای رئیس جمهور دولت نهم و دهم، در گروه تلگرامی شورای تبیین گفتمان امام و انقلاب نوشت:” این احتمال هست که اصلاح طلبان برای انتخابات  ۹۶ درتدارک چهره های نو باشند که نیمی از راه تآیید صلاحیت را طی کرده باشد. آقای محمود صادقی یکی از آن چهره هاست. که ظرفیت رو در رویی با آقای سعید جلیلی را داشته باشد.

انتخاب نوشت:مشاور رسانه‌ای رییس‌جمهور سابق دو گزینه احتمالی اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را نام برد.
مهدی کلهر، مشاور رسانه ای رئیس جمهور دولت نهم و دهم، در گروه تلگرامی شورای تبیین گفتمان امام و انقلاب نوشت:” این احتمال هست که اصلاح طلبان برای ۹۶ درتدارک چهره های نو باشند که نیمی از راه تآیید صلاحیت را طی کرده باشد. آقای محمود صادقی یکی از آن چهره هاست. که ظرفیت رو در رویی با آقای سعید جلیلی را داشته باشد.
بعید است گزینه اصلاح طلبان آقای علی مطهری باشد؛ گرچه بیش از نیمی از راه را از ایشان استفاده می کنند ولی حداقل دوچهره ی کاملا جدید و جوان را باید در دستور کار داشته باشند.
آنان تجربه موفق سال ۹۴ را به این زودی فراموش نکرده اند.”
با دیگران به اشتراک بگذارید: