پرسش صادقی از رییس دستگاه قضا پرسش یک ملت است

نگام ، سیاسی _ پرسش صادقی از رییس دستگاه قضا پرسش یک ملت است زیرا این روزها پیرامون فساد فراگیر صاحبان زر، زور و اسلحه سؤال‌های بسیاری در اذهان آحاد مختلف جامعه مطرح هست که پاسخش هرچه باشد، مطمئناً بگیر و ببند نیست. رییس دستگاه قضا توجه فرمایند که صادقی بیدی نیست که به این بادها بلرزد، پس آزموده را آزمودن خطاست.

محمدتقی کروبی فرزند مهدی کروبی در صفحه اینستاگرام خود درباره سوالی که محمود صادقی نماینده تهران از رییس قوه قضاییه درباره حساب‌های شخصی پرسید، نوشت:

محمود صادقی دانش آموخته حوزه و دانشگاه ست. پدرش مرحوم صادقی نماینده دوره اول مجلس بود که در حادثه دردناک ۷ تیر بدست کوردلان به شهادت رسید. دکتر محمود صادقی انسانی شریف، متین و باسوادی‌ست که با علم و آگاهی از مشقت اصلاح در ساختار حکومتی که فساد در ارکان قدرتش نفوذ کرده پا به این عرصه گذاشته است. این استاد دانشگاه در راستای ایفای وظایف نمایندگی اش محترمانه به دو فساد مهم اشاره کرد و خواستار پاسخی شفاف شد.

پرسش صادقی از رییس دستگاه قضا پرسش یک ملت است زیرا این روزها پیرامون فساد فراگیر صاحبان زر، زور و اسلحه سؤال‌های بسیاری در اذهان آحاد مختلف جامعه مطرح هست که پاسخش هرچه باشد، مطمئناً بگیر و ببند نیست. رییس دستگاه قضا توجه فرمایند که صادقی بیدی نیست که به این بادها بلرزد، پس آزموده را آزمودن خطاست.

با دیگران به اشتراک بگذارید: