موقعیت جامعه زنان پس از ترامپ

نگام ، سرویس گفتگو  _ پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نه تنها حوزه های سیاسی که  تمامی حوزه های اجتماعی در این کشور و سایر نقاط جهان هم هنوز در بهت این پیروزی ، مشغول به تحلیل آینده هستند ، به هر روی ریاست جمهوری کشوری مانند ایالات متحده و تفکرات رئیس جمهور و خاستگاه فکری و وابستگی حزبی او تاثیری به سزا بر حرکات اجتماعی و فعالین این حوزه خواهد داشت .

در این راستا وبسایت نگام در گفتگوئی با خانم الهه امانی فعال حقوق بشر و زنان به بررسی این تحولات پرداخته تا چشم اندازی از آینده این حوزه از فعالیت های مدنی و اجتماعی به دست بدهد ، که مشروح این گفتگو در زیر به نظر خوانندگان وبسایت نگام میرسد.

 

رئیس جمهور نشدن خانم کلینتون فقط یک باخت نمادین است و یا برای جنبش زنان شکست محسوب می شود؟

به نظر می رسد انتخاب غیر مترقبه دونالد ترامپ برای جنبش زنان یک باخت نمادین بود و سبب گردید تا جنبش زنان،نهادهای جامعه مدنی و سازمانهای غیر انتفاعی به تکاپو بیافتند و ریشه های دیرپای نقشهای سنتی زنان در جامعه آمریکا را مورد بازبینی قرار دهند. از هم اکنون بحثها، کنفرانسها و اتاقهای فکر جدیدی در جامعه آمریکا شکل گرفته تا به حفظ دستاوردهای جنبش زنان توجه بیشتری مبذول گردد. زیرا مردهای راست و واپس گرایی که امروزه در کاخ سفید در حال گردهمایی هستند.

بسیاری از جنبش زنان را که به یمن مبارزات زنان نسلهای پیشین حاصل آمده بیدریغ مورد حمله و تعدی برای باز پس گرفتن آنها قرار خواهند داد .

به نقل از غلامحسین ساعدی که در مورد انقلاب ایران گفت : “یک استریپ تیز فرهنگی بود” ، من فکر میکنم انتخاب دانلد ترامپ  برای جامعه مدنی آمریکا و بویژه جنبش زنان نشان دا که ریشه ها و باورهای نژاد پرستانه و جنسی و جنسیتی تا چه میزان در بافت جامعه آمریکا حضور فعال دارد .

تظاهرات یک میلیونی زنان که برای ۲۱ ژانویه در واشنگتن و سراسر شهرهای بزرگ آمریکا از طرف نهادهای زنان ، حقوق بشر ، نیروهای مترقی فراخوانده شده امید است تا جان تازه ای به مبارزات مدنی و دموکراتیک ، برای حقوق بشر ، برابری جنسیتی و مقابله با تبعیضات نژادی بدمد .

 

آیا وضعیت زنان آمریکا در دوره آقای اوباما مثل وضعیت اقلیتهای قومی، نژادی و مذهبی، راضی کننده بود؟

در پاسخ به این سوال باید بگویم که من به عنوان یک فعال حقوق بشر ، هیچگاه یک رئیس جمهور آمریکا در سیستم نئو لیبرالیستی کنونی نخواهد توانست شرایطی را فراهم کند که اقلیتهای قومی ، نژادی ، مذهبی و باید اضافه کنم اقلیتهای جنسیتی ، از تمامی حقوق خود برخوردار باشند .

اما در سیاست به نظر من دوگانگی بایزی binary ، خوب، بد، سیاه و سفید وجود ندارد. حتی اگر تصور کنیم فردی با تمام آرزوها و آمالها و تفکر انسانی در مقام ریاست جمهوری آمریکا قرار گیرد ، باز نمیتوان انتظار داشت که وی بتواند جامعه ای با احترام به حقوق انسانها در کلیه لایه ها به آورد .

ما با سیستمی بسیار پیچیده و در هم تنیده سرمایه داری مواجه هستیم که نقش فرد رئیس جمهور در آن، اگر چه میتواند تغیراتی اندک به وجود بیاورد اما تغیرات بنیادین را نمیتواند شکل بخشد . باید گفت انتخاب اوباما در دو دوره ، زیر اندوخته نزادپرستی و اپسگرا ارتجاعی را در آمریکا به تکاپو انداخت ، بسیاری از جمهوری خواهان و صاحبان قدرت سفید پوست از این امر ناراضی بودند شاید بتوان گفت ، اوباما رئیس جمهوری بود که بیشتر از هر رئیس جمهور دیگر مورد حملات تند مخالفان دست راستی خود قرار گرفت ، از پوسترهائی که او را به میمون شبیه کردند گرفته تا اورا با هیتلر، تروریستها، کسی که شناسنامه آمریکائی ندارد ، یا مسلمان است ، در هر زمینه ای وی مورد حمله نیروهای راست گرا قرار گرفت .

این خشم نژاد پرستان بدون شک در موفقیت دانلد ترامپ سهمی داشت که از انظار عمومی پنهان نماند .

وضعیت زنان آمریکا به خودی خود بر وضعیت زنان خاورمیانه تأثیرگذار است یا اینکه تأثیرگذاری به میزان خواست نهادهای مدنی و دولت وقت وابسته است؟

در مورد این سوال باید بگویم که همانگونه که مارتین لوتر کینگ میگوید : بی عدالتی در هر جا، تحدیدی برای عدالت در هر جای [دیگر] میباشد . از اینرو در دنیائی که رسانه ها  و رسانه های اجتماعی اخبار را هر لحضه دنبال میکنند و زندگی و حیات بسیاری از انسانها در ارتباطی غیر قابل تصور برای جهانیان با یکدیگر قرار دارد ، بدون شک تمدید حقوق زنان و شرایط پر چالش زنان آمریکا در دوران ریاست جمهوری دانلد ترامپ بر شرائط زنان در سطح جهان تآثیر خواهد داشت . این ـآثیر هم مستقیم و هم غیر مستقیم میباشد . هم اکنون ستاد ریاست جمهوری ترلمپ اعلام داشته که کمک های آمریکا به مراکز پزشکی و درمانی سایر کشورها که سقط جنین ارائه میدهند در صدر لیست مواردی است که بودجه آنها قطع خواهد شد . این در دوران پرزیدنت بوش هم اتفاق افتاد که باراک اوباما آنرا لغو نمود . از سوی دیگر انتخاب غیر مترقبه دانلد ترامپ سبب گردیده است تا به نیروهای راست و واپسگرا در سایر نقاط جهان جان تازه ای دمیده گردد که ما شاهد رشد و حضور آنان، بویژه در کشورهای اروپائی هستیم . رشد نیروهای راست و افراطی مذهبی (در کلیه مذاهب) تحدیدی جدی به برابری جنسیتی و شرایط حقوق انسانی زنان در جهان دارد . از این رو صاحبان قدرت در کاخ سفید آمریکا و سیاست های آنان تآثیرات چندگانه و گسترده ای بر وضعیت زنان در جهان بطور مستقیم و غیر مستقیم دارد .

دستکم درکارزار انتخابات، کاراکتر آقای ترامپ ضد زن بود. فکر می کنید حضور او بر جنبش زنان در آمریکا چه تأثیر منفی خواهد گذاشت؟ و نهادهای مدنی آمریکا تا چه اندازه می توانند در برابر دولت ایستادگی کنند؟

حضور دانلد ترامپ در کاخ سفید حتی گفته ها و عملکرد های وی در مسابقه انتخاباتی که یکی از تلخ ترین مسابقات انتخاباتی در دهه های اخیر می بود، تاثیرات گسترده ای بر رشد فرهنگ زن ستیزی، فرودستی زنان، عدم احترام به حقوق و کرامت انسانی زنان در آمریکا خواهد داشت . هم اکنون حتی در دانشگاهی کخ من کار میکنم جلسات و تبادل نظرات گوناگونی صورت میگیرد که چگونه تعرضات کلامی دانلد ترامپ ، قبح کرامت و احترام به زنان را شکسته و چگونه باید [با آن] مواجه شد . در واقع شنیع ترین و عقب افتاده ترین رفتارهای دانلد ترامپ ، که زن را به مثابه یک موجودی که میتواند مورد تعرض جنسی در حیطه کلام و عمل قرار گیرد راجع به آن در رسانه ها صحبت شود و در رسانه های اجتماعی این تعرض باز تولید گردد به این رفتارهای شنیع که می بایست در قرن بیست و یکم ناپسند باشد، حقانیت داده و گستاخی نسبت به زنان و دختران را به یک “نرمال” جدیدی تبدیل کرده است .

اثرات این امر از نظر روانشناسی اجتماعی بسیار قابل تامل است . اما باید اشاره کنم که نهادهای جامعه مدنی که در آمریکا وزنه سنگینی میباشند که بدون شک در برابر این جنبه های انحطاط فرهنگی مقاومت نشان خواهند داد . بافت جامعه مدنی در مقابل تعرضات کابینه دانلد ترامپ وسیاست های وی در زمینه نقدی به حقوق زنان مقاومت و سرسختی نشان خواهد داد و جامعه آمریکا در سراشیبی خطرناکی قرار دارد که بدون شک شکافهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و طبقاتی آمریکا در پروسه تعین تحقیق خواهد شد .

تأثیر بانوی اول بر زنان آمریکا چقدر است؟ آیا از امروز ملانیا ترامپ به الگوی دختران آمریکا تبدیل خواهد شد؟

بانوی اول کاخ سفید بدون شک زنی است در مقام قدرت و میتواند الهام بخش بخشی از زنان و دختران در امریکا باشد . میشل اوباما در مطبوعات به عنوان زنی که نمونه مثبت و بالنده ای برای زنان و دختران و بویژه زنان و دختران غیر سفید پوست رقم خورده است . وی دو مدرک از از دو دانشگاه برجسته آکادمی دارد ، او زن شاغل و موفقی بوده . او بر این نکته تاکید میکند که “زمانی که دختران تحصیل میکنند ، کشورشان قدرتمند گردیده و زندگی بهتر را امکان پذیر میکند” .

او خود را با فعالیتهای اجتماعی و خدمات به جامعه مدنی متعهد نموده و در منطقه شیکاگو به عنوان یک فعال اجتماعی نیز شناخته شده بود . او روی دو موضوع “سبک زندگی سالم” و تحصیلات عالیه برای دختران جوان تمرکز نموده و این تعلق خاطر و عشق را با خود به کاخ سفید نیز برد . او روحیه ای مردمی و جوان دارد و به قول جوانان “کول” میباشد .

پا در جای میشل اوباما گذاشتن برای زنی که که از پیشینه و علائق بسیار متفاوتی برخوردار است بسیار مشکل میباشد و چه بسا توانائی ها و قابلیت های میشل را هم نداشته باشد .

ملانیا ترامپ برای مدل شدن و الگو شدن دختران در آمریکا راه پر چالشی را در پیش رو دارد . او اظهار داشته که میخواهد یک بانوی اول سنتی باشد . باید توجه داشت علیرغم خواست وی  ، این نقش جنسیتی همه جا میباشد که راست گرایان و بنیاد گرایان مذهبی که نیروی بالقوه موفقیت ترامپ بودند از وی انتظار داشته و میطلبند .

با دیگران به اشتراک بگذارید: