دبیر سرویس اجتماعی برنا بازداشت شد

نگام، سیاسی _ بازداشت دبیر اجتماعی خبرنگاری برنا شاید آغاز گر بازداشت زنجیره ای دیگر اصحاب رسانه در ایام منتهی به انتخابات پیش رو باشد .

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز طاهره ریاحی دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا بازداشت شد.

یک منبع آگاه با تایید خبر بازداشت وی گفت: اتهام وی تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.

با دیگران به اشتراک بگذارید: