سردار محمدحسن نامی وزیر ارتباطات دولت سابق برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ کاندید خواهد شد

نگام ، سیاسی _ سردار «محمدحسن نامی» وزیر سابق ارتباطات برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ کاندید خواهد شد.
روزنامه آرمان نوشت:سردار «محمدحسن نامی» وزیر سابق ارتباطات برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ کاندید خواهد شد.
برخی سایت ها و کانال های تلگرامی ضمن انتشار این خبر نوشتند که وزیر سابق دولت محمود احمدی نژاد امروز تصمیم گرفته است در روزگاری که گزینه های مختلفی خود را برای گزینش به عرصه معرفی می کنند، وارد میدان رقابت های سیاسی انتخابات شود و به طور رسمی کاندیداتوری خود را برای کارزار سال ۹۶ اعلام کرده است.

برخی سایت ها و کانال های تلگرامی ضمن انتشار این خبر نوشتند که وزیر سابق دولت محمود احمدی نژاد امروز تصمیم گرفته است در روزگاری که گزینه های مختلفی خود را برای گزینش به عرصه معرفی می کنند، وارد میدان رقابت های سیاسی انتخابات شود و به طور رسمی کاندیداتوری خود را برای کارزار سال ۹۶ اعلام کرده است.

با دیگران به اشتراک بگذارید: