وقتی یه زمانى شعار «مرگ بر هاشمی» از صدا و سیما پخش شد

امیدواریم شعار هاى ملت در مراسم تشییع هاشمی براى صدا و سیما درس عبرت شده باشد.

با دیگران به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه: https://negaam.news/2i2lr