جامعه ایران هنوز از ۸۸ عبور نکرده است …!

مراسم امروز آیت الله هاشمی با شکوه فراوانی برگزار شد که یقینا خود شما به چشم دیدید و یا اخبار آن را پیگیری کردید . با این حال قصد دارم مشاهدات خودم را در قالب چند جمله بیان کنم :
۱-خیلی تلاش شد که این مراسم تبدیل به نماد وحدت جامعه شود ولی اتفاقاتی که بیرون از فضای دانشگاه تهران در جریان بود نشان داد که هنوز زمینه های ایجاد وفاق سیاسی و اجتماعی در درون جامعه ما فراهم نشده و در واقع بسیاری از مسائل حل نشده رها شده است . چرا که وحدت طلبان فعلی در حقیقت به دنبال وحدت اتفاقی و مناسبتی از طریق فراموشی ملی هستند و به مصادیق عملی وحدت توجهی ندارند .
۲- شیوه مدیریت و اداره مراسم به لحاظ اجرایی و امنیتی همان روش های نخ نما شده و تحریک کننده قبلی بود. تعدادی بلندگو در اختیار افراد خاصی قرار گرفته بود که با جنس تاثر و اندوه مردم بیگانه بودند . بنابراین نوع شعارهایی که از بلتد گوها پخش می شد عامل تحریک جمعیت و سردادن شعار های متفاوت می شد .
۳- فضای سیاسی و احساسی حاکم تقریبا شبیه سال ۸۸ بود .جمعیتی در حمایت از خاتمی ، موسوی و کروبی شعار می دادند . جمعیتی هم سعی می کردند به این شعارها واکنش نشان دهند . بلند گو ها بی مناسبت مرگ بر آمریکا می گفتند و برخی هم در پاسخ مرگ بر روسیه سر دادند . جای خیلی تاسف است که مردم ما بدست خودشان خود را به آمریکایی و روسی تقسیم می کنند . در واقع این شعارها بیش از آنکه کنش باشد واکنشی احساسی به همدیگر بود . تفاوت عمده در این بود که بسیاری از شعار دهندگان این سوی ماجرا دیگر در پی اختفا و پوشاندن صورت خود نبودند.
۴–نکته مهم اینکه هر دو گروه جمعیتی که در حال شعار دادن متقابل بودند جمعیت جوان بین ۱۸تا۲۵ سال بود . خیلی از این ها در سال ۸۸ در عرصه سیاست نبودند اما خود را حامل همان شعارها و گفتمان های پر تعارض احساس می کردند . در حقیقت جامعه پذیری سیاسی کشور ما درهفت سال در راستای نهادینه کردن تعارضات سیاسی عمل کرده است .
۵- شیوه عمل و مهارت نیروهای انتظامی و امنیتی در کنترل شرایط هیچ تغییر مثبتی نسبت به آن سالها نکرده بود . در چند مورد درگیری کوتاه بسیار دستپاچه و عصبانی ورود کردند . در انتهای مراسم هم جمعیت سوگوار را با ادبیات نا مناسبی متفرق کردند . ۶- در مجموع به نظر می رسد که مسائل حل نشده و باقی مانده از سال ۸۸ بویژه مسئله حصر خمیره مایه خطرناکی برای ثبات و امنیت کشور ماست . حوادث ، شعارها و واکنش های امروز نشان داد که جامعه ما روی گسل های امنیتی خطرناکی قرار دارد . همین وقایع می توان روی شاخص های ثبات سیاسی و سرمایه گذاری خارجی و توسعه کشور تاثیر گذار باشد .
۷- اجتماع میلیونی امروز دوباره سیاست را به خیابان آورد . انرژی فراوانی تولید شد . باید دید این انرژی چگونه مصرف خواهد شد.

برگرفته از صفحه فیس بوک نویسنده