دستورجلب صادقی کماکان به قوت خود باقی است

نگام، سیاسی _ محمود صادقی گفت :‌ از رئیس قوه قضاییه شکایت کردم
به گزارش بی بی سی صادقی گفت :”نماینده مجلس فقط نماینده منتخبان و کسانی که به او رای داده‌اند نیست. طبق قانون, نماینده همه ملت کشور است و در همه امور مملکت و جامعه حق ابراز نظر دارد. قانون مشروطه وقتی تدوین می‌شد هیات موسس و نویسندگان قانون مشروطه متوجه این نکته بودند که مجلسی که می‌خواهد از حقوق ملت و حق حاکمیت ملی دفاع کند و نمایندگانش باید نماینده همه ملت باشند و در همه امور دخالت کنند لوازمی می‌خواهد و لوازم این است که نمایندگان ترس و بیم نداشته باشند از اینکه بعدا مواخذه شوند که چرا فلان جا، فلان حرفی را زده فلان تصمیم را گرفته یا طرح فلان قانون را داده‌اند. بعد از جمهوری اسلامی هم در دو اصل قانون اساسی صراحتا گفته می‌شود که نمایندگان مجلس در همه امور آزاد هستند. می‌گوید کاملا آزادانه یعنی مطلق است و هر نماینده‌ای در هر موردی که مربوط به امور مجلس باشد به صورت مطلق حق دارد اظهارنظر کند و برای اینکه این مطلق بودن معنا پیدا کند باید مداوم باشد یعنی درست است که روزی از نمایندگی مقطع می شود و دیگر نماینده نیست اما قاعده مصونیت نمایندگان، هم مطلق است و هم مداوم و دائمی بودن به مفهوم این است که نه فقط در زمان نمایندگی بلکه پس از پایان دوران نمایندگی هم باید برخوردار باشد.”
آقای اصغرزاده می‌گوید که مصونیت نمایندگان شامل همه گفتار و اعمال آنها در رابطه با عملکرد پارلمانی می‌شود. مثل رای دادن، بحث کردن، سخنرانی، نطق، گزارش دادن، استیضاح، سوال، مواضع سیاسی و گزارش و تحقیق و تفحص و هرچیزی که اتفاق می‌افتد . این مصونیت هم محدود به دوره نمایندگی نیست به همه دوران پس از نمایندگی تا زمان مرگ نماینده را شامل می‌شود.
او اما به دلیل اظهارنظر در نطق پیش از دستور در مجلس ایران بعد از پایان دوران نمایندگی‌اش به اتفاق علی صالح آبادی، دیگر نماینده مجلس سوم بازداشت و زندانی شد: “مجلس سوم تمام شد و روز بعد یعنی ۷ خرداد مجلس جدید تشکیل شد و در همین فاصله من و آقای صالح آبادی به دادگاه انقلاب احضار و بازداشت شدیم. در زندان توحید (کمیته مشترک ضد خرابکاری قبل از انقلاب) زندانی بودیم و اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی عنوان شد. عناوینی که ترکیبی از فعالیت‌های من بود که بعد معلوم شد نطق‌ها، مواضع و عملکرد من در مجلس در دستور کار این اتهامات است. البته درباره فعالیت‌های سیاسی من بیرون از مجلس و ارتباط ‌با دفتر تحکیم وحدت هم سوال می‌شد اما مشخصا مساله اصلی اظهارنظرها و عملکرد من در دوران نمایندگی بود و از نظر دستگاه قضایی نماینده مجلس دارای مصونیت به تعبیری که در قانون است نیست.”
علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده مجلس ششم که هم در زمان نمایندگی و هم بعد از پایان دوران نمایندگی از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار گرفت. حکم جلب این نماینده سابق مجلس در مجلس ششم صادر شد و دادگستری تهران علیه او بیانیه داده بود.
آقای موسوی خوئینی می‌گوید: “به دلیل فعالیت‌ها و پی‌گیری‌هایی که در مجلس درباره وضعیت زندان‌ها و زندانیان و بازداشتگاه‌های غیر رسمی و غیرقانونی داشتم احضار شدم. اعلام کردم نمی‌روم. دادگستری اطلاعیه داد که برخورد می کنیم. من هم پاسخ دادم که نمی‌آیم اگر سوالی و حرفی دارید بیایید مجلس. تهدید کردند و خبر آمد که حکم جلبی صادر شده. درست هم زمانی بود مثل قضیه آقای صادقی که مجلس تعطیل بود و نماینده‌ها به حوزه‌های خود سرکشی می‌کردند. فکر کرده بودند مجلس سوت و کور است و راحت‌تر بازداشت می‌کنند. دیدم اینطور است اعلام کردم می‌روم مجلس و رفتم در دفترم در مجلس مستقر شدم. مجلس که باز شد نماینده‌ها اعتراض کردند و آقای کروبی هم پی‌گیری کردند و مساله منتفی شد. من هم پی‌گیری‌هایی که درباره زندانیان داشتم را ادامه دادم و این اتفاق باعث نشد که من ازفعالیت‌هایم باز بمانم.”
یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری نیوز