آخرین وضعیت بهداشتی مناطق سیل‌زده

نگام، اجتماعی- رییس اداره مبارزه با بیماری‌های منتقله از آب و غذا وزارت بهداشت آخرین وضعیت بهداشتی مناطق سیل زده را اعلام کرد.

بابک عشرتی؛ رییس اداره مبارزه با بیماری‌های منتقله از آب و غذا وزارت بهداشت در خصوص وضعیت بهداشتی مناطق سیل‌زده به خبرنگار ایلنا گفت: از برخی مناطق سیل زده به صورت حضوری بازدید داشته‌‌ایم و در برخی از مناطق هم نمایندگان ما حضور پیدا کردند. با توجه به بازدید ما و گزارش‌های به دست آمده در هیچ کدام از مناطق سیل زده گزارشی مبنی بر انتقال بیماری از طریق مصرف آب آشامیدنی و غذا به ما داده نشده است.

رییس اداره مبارزه با بیماری‌های منتقله از آب و غذا وزارت بهداشت با اشاره به گزارشات بیماری‌های منتقله از آب در سال جاری گفت: در سال جاری گزارشی مبنی بر اینکه فردی بر اثر آب آشامیدنی بیمار شده باشد به ما نرسیده است.