تاثیر دوستی سیاسی بر روابط تجاری!

در حاشیه ملاقات تازه ی اردوغان و پوتین و عقد قراردادهای نفتی جدید و افزایش سهم روسیه در بازار نفتی ترکیه و احتمال کاهش سهمیه ایران در بازار نفتی ترکیه

کاری از : بهنام محمدی

با دیگران به اشتراک بگذارید: